İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...

Tam Versiyon: İcra ve İflas Hukukunda Harç - Vergi Uygulamaları
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.

İcra ve İflas Hukukunda Harç - Vergi Uygulamaları

Sayfa: 1 2 3 4

Konular

 1. Tahsil harcı alacağının doğması için ÖDEME VEYA ICRA EMRININ TEBLIĞI GEREKLIDIR (0 Cevap)
 2. Damga vergisinde 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi (0 Cevap)
 3. 150/c şerhi- Üst sınır ipoteği- Tahsil harcı- (0 Cevap)
 4. Birden fazla borçlunun takip edildiği hallerde, her bir borçlu açısından ayrı değerlendirilmeli (0 Cevap)
 5. 5230 S. Yasa'nın 11. m.öngörülen muafiyetin 492 S.Harçlar K. 28. maddesini kapsamadığı (0 Cevap)
 6. Üst Sınır İpoteğinde Tahsil Harcı Matrahı (1 Cevap)
 7. İhtiyati Haciz Aşamasında Haciz Kaldırılması Halinde Harç Alınmayacağı (0 Cevap)
 8. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Damga Vergisinden Muaf Olduğu (0 Cevap)
 9. Kamulaştırmasız el atma bedellerine ilişkin dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları (0 Cevap)
 10. Borçlunun dilekçesinde ileri sürdüğü tahsil harcından muaf olduğundan bahisle (0 Cevap)
 11. Aynı Alacak İçin Birden Fazla Takip Açılması Halinde Alınacak Tahsil Harcı (0 Cevap)
 12. Haciz Kaldırma Talebi, Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Eder (0 Cevap)
 13. İcra takiplerinde, takip çıkış miktarı üzerinden takip safhasına göre tahsil harcı alınacağı (0 Cevap)
 14. Tahsil Harcının sorumlusunun borçlu olduğu (0 Cevap)
 15. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün harçtan muaf olduğu, (0 Cevap)
 16. Alacaklının feragatinin, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanması halinde harç (0 Cevap)
 17. Satışta tellaliye harcından malı satılan borçlu sorumlu olup, bu harç borçluya ait ise de (1 Cevap)
 18. Banka Alacaklarına Yönelik Yapılan İcra Takiplerinde Alınan Taahhüt Evraklarında Damga Vergisi (0 Cevap)
 19. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muafiyeti Hk. (0 Cevap)
 20. Rehin açığı belgesi ile 1 yıl içinde yapılan takipte harç alınıp alınamayacağı (0 Cevap)
Sayfa: 1 2 3 4