İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...

Tam Versiyon: İcra ve İflas Hukukunda Tebligat
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.

İcra ve İflas Hukukunda Tebligat

Sayfa: 1 2 3

Konular

 1. Tebligatın Tüzel Kişilik Şubesine Değil de Merkezine Tebliğinin Gerektiği (0 Cevap)
 2. Gerçek Kişiye Teb. Kan. 35 Maddesine Göre Tebligat (0 Cevap)
 3. Tebligat Evrakında Tebliğ Memurunun Ad Soyad ve İmzasının Bulunmaması (0 Cevap)
 4. Vekile Tebligat Zorunluluğu (0 Cevap)
 5. E-Tebligatta Açılma Tarihi Önemli Değildir (0 Cevap)
 6. Yetki Belgesi- Gerekçeli Kararın Tebliği- Stajyer Avukat- (0 Cevap)
 7. Uzaklaştırma Kararı Bulunan Borçlunun Adresine Yapılan Satış İlanının Geçersiz Olduğu (0 Cevap)
 8. Usulsüz tebligat - 2 nolu haber kâğıdı muhatabın kapısına yapıştırılarak en yakın komşu, (0 Cevap)
 9. Teb.K.10 mad. gereğince borçlunun bilinen en son adresi (0 Cevap)
 10. İİK. mad. 89/3 uyarınca menfi tespit istemi - Usulsüz Tebliğ (0 Cevap)
 11. Şikâyetin usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde yapılması (0 Cevap)
 12. Önceki adresinde bulunamayan sanığın adres kayıt sisteminde (0 Cevap)
 13. Asil Cezaevinde Hükümlü ise Tebligatın Vasiye Yapılması Gerektiği (0 Cevap)
 14. Bilinen En Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması (0 Cevap)
 15. icra müdürünün muhatap adına tebligat yapılan kişilerin gerçekte var olup olmadıklarını (0 Cevap)
 16. Memur Vasıtasıyla Tebligat (0 Cevap)
 17. Avukatın bildirdiği adres yerine ikamet adresinde eşine yapılan tebligatın geçerli olmadığı (0 Cevap)
 18. Muhatabın bilinen adresinin mernis adresinden farklı olması (0 Cevap)
 19. Yıkılan binaya 35.maddeye tebligat gönderilmesi-Kapıya asma şartı (0 Cevap)
 20. Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Sistemi (0 Cevap)
Sayfa: 1 2 3