Merhaba Değerli Ziyaretçimiz,

Forumumuzdan daha iyi yararlanmak için lütfen üye olun. Adalet Uzantılı Mail Adresine sahip ziyaretçilerimizin öncelikli olarak bu mail adreslerini kullanmalarını tavsiye ederiz. Üye olmak için tıklayın Umarız iyi vakit geçirirsiniz iyi forumlar.

Hoşgeldin, Ziyaretçi:

l Üye Ol
Tarih: 19-06-2018, Saat: 17:06
facebook twitter youtube google+ feedburner
 • Myicra.Com Sitesi'ne Hoşgeldiniz!
 • Myicra.Com Yeni Yüzü ve Yeni Konsepti ile Sizlerle.
 • Görüş ve Önerileriniz Bizim İçin Önemlidir.
 • Myicra.Com Ailesinde Yer Almak İçin Hemen Üye Olun!.
 • Alt Yapı Değişikliği Nedeniyle Eski Üyeler Yeniden Üye Olmalıdır!
Anamenü

G.Antep İcra Müdürlükleri Birleşen Daire İcra Dosyası Sorgulama

Adalet Bakanlığı Duyurular
Aylık İşlemler Günlük İşlemler
 • KDV Bildirimi
 • CEYP Bildirimi
 • ATGV Araç Liste Bildirimi
 • Harç ve Kasa Raporu
 • CEYP Harcının Bankaya Yatırılması
 • Harçların Maliye Hesabına, CEYP'lerin Bakanlığa Havalesi

  İİK. mad. 78- Haciz İsteme Hakkı- Yenileme Emri- Yenileme Harcı-
Yazar: DuraN - 08-04-2018 - Forum:
İİK.nun 78. maddesinde belirtilen sürelerin geçirilmesi halinde, alacaklının "haciz isteme hakkı"nın düşeceği, bu durumda, alacaklının, yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunması ve bu talebin borçluya tebliğ edilmesi gerekeceği, ilâma dayalı olmayan takiplerde, yenileme talebi üzerine harç alınacağı-

[color=#000000][size=medium]Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ummahan Yıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından 3 adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte alacaklı vekilinin 05.05.2015 tarihinde yeni...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

  İcra dosyasına dayanak ilamda hüküm altına alınan ayıplı aracın takyidatlardan ari ol
Yazar: DuraN - 03-04-2018 - Forum:
[color=#000000][size=medium][b]İcra dosyasına dayanak ilamda hüküm altına alınan ayıplı aracın takyidatlardan ari olarak iadesi edimi yerine getirilmediği sürece karşılıklı edim yükleyen ilam nedeniyle ayıplı araç iade borçlusunun para alacağının tahsili yönünde takibe devam olanağının bulunmadığı- Ayıpsız aracın değerinin tespiti: Taşınır teslimine dair ilam icra dairesine verilince, icra müdürünün icra emri tebliği ile 7 gün içinde o şeyin teslimini emredeceği, hükmolunan taşınır veya misli borçlu yedinde bulunursa zorla alınıp alacaklıya verileceği, yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değerinin alınacağı, vermezse ayrıca icra emrine gerek kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunacağı- Taşınır malın değerinin ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunması halinde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı ve hü...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

  Bankanın Süresinde İbraz Edilen Çeke Karşılıksız Kaşesi Vurmaması Halinde, Bu Çek Kam
Yazar: DuraN - 03-04-2018 - Forum:
Çekin muhatap bankaya ibraz edilmesi üzerine, bankanın "çek üzerindeki imzanın, keşidecinin imzası ile uyuşmaması" nedeniyle hiçbir işlem yapmaması halinde, süresinde yapılan ibraz nedeniyle, alacaklının (TTK. mad. 796 ve 808 gereğince) müracaat hakkını kaybetmeyeceği- İcra mahkemesince, "karşılıksızdır kaşesinin vurulmamış olduğu, takip dayanağı belgenin kambiyo senedi vasfını taşımadığı" gerekçesiyle "İİK. mad. 170/a uyarınca takibin iptaline" karar vermesinin hatalı olduğu- Borçlunun dilekçesinde yer alan diğer itirazlarının incelenerek karar verilmesi gerektiği-

[color=#000000][size=medium]Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nadide Sibel Bıyıklı tarafından düzenlen...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

  Vekalet süresi dolan vekillere icra emrinin tebliği ile icra takibi kesinleşmeyeceği
Yazar: DuraN - 03-04-2018 - Forum:
Vekalet süresi dolan vekillere icra emrinin tebliği ile icra takibi kesinleşmeyeceği ve icra takibi kesinleşmeden yapılan haciz talebinin geçersiz olduğu-

[color=#000000][size=medium]Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
Alacaklı vekili, icra emrinin borçluların ilamdaki vekillerine tebliğ edildiğini, satışa hazırlık işlemlerinin yapılması yönündeki talebin, İcra Müdürlüğü'nce icra emrinin borçlular vekillerince iade edildiğinden takibin kesinleşmediği gerekçesiyle reddedildiğini belirterek 24.02.2016 tarihli bu kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, HMK.nun 81. madde gereğince azlin davacı alacaklı tarafa ...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

Tavsiye Kaynaklar
                                                              


Online:
Toplam: 23 kullanıcı aktif
» 1 Kayıtlı
» 22 Ziyaretçi
icrai2004

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 1,157
» Son Üye: Altan
» Toplam Konular: 851
» Toplam Yorumlar: 1,015

Detaylı İstatistikler

E-Uyar
Adalet Büro Sen
Otoparka Çekilen Araç Sorgulama
A) Tahsil Harcı (Takip Miktarı Üzerinden)
 • Hacizden Önce %4,55
 • Hacizden Sonra %9,10
 • Satıştan Sonra %11,38
 • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Önce) %2,27
 • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Sonra) %4,55
 • Maaş ve Ücret Ödemelerinde %4,55
 • B) Vekalet Suret Harcı 5,20.TL
  C) Yerine Getirme Harcı 35,90.TL
  • Başvuru Harcı 35,90.TL.
  • Peşin Harç : Takip Miktarı Üzerinden Binde 5
  • Tahliye Harcı
  •               - Tebliğ Üzerine %1,13
                 - İcra Kanalıyla %2,27
  • Cezaevi Yapı Harcı %2
  • İhale Damga Vergisi : Binde 5,69
  • Haciz, Teslim ve Satış Harcı : 84,20.TL
  • Kefalet/Temlik/Taahhütname Damga Vergisi Binde 9,48
  • Yediemine Ödenen Paralardan Kesilecek Damga Vergisi Binde 9,48
  • Resmi şahıslar adına şahıslara ödenecek paralardan Kesilecek Damga Vergisi Binde 7,59
  • Kira Sözleşmelerinden Alınacak Damga Vergisi Binde 1,89
  • 2018 Yolluk Miktarı : 2.062,45.TL.
  • Haciz, Teslim, Satış Harcından Memura Ödenen 29,85.TL
  Duran Kaya
  G.Antep İcra Müdürlüğü
  myyicra@gmail.com

  Türkçe Çeviri: MCTR, Forum Yazılımı: MyBB
  © 2002-2018 MyBB Group.

  ImAdige theme by IMADIGE © 2015.