Merhaba Değerli Ziyaretçimiz,

Forumumuzdan daha iyi yararlanmak için lütfen üye olun. Adalet Uzantılı Mail Adresine sahip ziyaretçilerimizin öncelikli olarak bu mail adreslerini kullanmalarını tavsiye ederiz. Üye olmak için tıklayın Umarız iyi vakit geçirirsiniz iyi forumlar.

Hoşgeldin, Ziyaretçi:

l Üye Ol
Tarih: 15-12-2019, Saat: 02:39
facebook twitter youtube google+ feedburner
 • Myicra.Com Sitesi'ne Hoşgeldiniz!
 • Myicra.Com Yeni Yüzü ve Yeni Konsepti ile Sizlerle.
 • Görüş ve Önerileriniz Bizim İçin Önemlidir.
 • Myicra.Com Ailesinde Yer Almak İçin Hemen Üye Olun!.
 • Alt Yapı Değişikliği Nedeniyle Eski Üyeler Yeniden Üye Olmalıdır!
Anamenü

G.Antep İcra Müdürlükleri Birleşen Daire İcra Dosyası Sorgulama


Adalet Bakanlığı Duyurular
Aylık İşlemler Günlük İşlemler
 • KDV Bildirimi
 • CEYP Bildirimi
 • ATGV Araç Liste Bildirimi
 • Harç ve Kasa Raporu
 • CEYP Harcının Bankaya Yatırılması
 • Harçların Maliye Hesabına, CEYP'lerin Bakanlığa Havalesi

  İhtiyati Hacizde Haciz Kaldırma Halinde Harç Alınmayacağı
Yazar: DuraN - 16-04-2019 - Forum:
YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 
2018/3863 E. 
2018/9055 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

[color=#15375c][size=x-small][font=Verdana, Tahoma, Geneva, sans-serif]Şikayetçi alacaklı vekili icra müdürlüğüne verdiği dilekçe ile, borçlu hakkında henüz takibe geçilmeden ve icra emri tebliğ edilmeden ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.11.2015 tarih...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

  KAMBİYO TAKİPLERİNDE KESİNLEŞME ZAMANI 5 GÜNLÜK SÜRE 10 GÜNLÜK SÜRE.
Yazar: DuraN - 30-03-2019 - Forum:
T.C.
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015/5269
KARAR NO: 2017/2114
KARAR TARİHİ: 12.9.2017


>KAMBİYO TAKİPLERİNDE KESİNLEŞME ZAMANI 5 GÜNLÜK SÜRE 10 GÜNLÜK SÜRE. 

2004/m.264

[color=#15375c][size=x-small][font=Verdana, Tahoma, Geneva, sans-serif][b]ÖZET : Şikayetçi vekili, müvekkilinin dava dışı borçlu hakkında icra takipleri yaptığını, borçluya ait menkul mallar üzerine ihtiyati haciz konulduğunu, İcra Müdürlüğü'nün dosyasında düzenlenen sıra cetvelinde, satış bedelinin şikayet olunanlar arasında garameten paylaştırıldığını, müvekkilinin hacizlerinin şikayet olunanların hacizle...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

  İİK 89/1,2,3 İLE İLGİLİ SORUN
Yazar: eskici - 14-03-2019 - Forum:
Selam arkadaşlar.

İİK 89/1 haciz ihbarnamesi tebliğinden sonra parayı doğrudan istiyormusunuz? bu yönde uygulamanız ne yönde?
Saygılarımla..




" T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2006/12338
KARAR NO : 2006/15074
3.kişi şikayetçi bankaya 25.10.2005 tarihinde tebliğ olunan 89/1 haciz müzekkeresine yasal süresi içerisinde ilgili bankaca itiraz olunmadığı gibi, paranın bloke edildiği de ayrıca bildirilmiştir. Bu durumda, 4949 sayılı yasa ile değişik İİK’nun 89/3. maddesi gereğince 3.şahsa usulüne uygun 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilmesi gerekeceğinden bu haciz ihbarnamesine de süresinde itiraz edilmemesi halinde zimmetinde sayılan borcun ödenmesi için 3.kez icra dairesince bildirim yapılması zorunlu olduğundan icra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın icra dairesine gönderilme...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorumlar (1)   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

  İİK 68'de Gösterilen Belgeler
Yazar: IŞIKDEMİR - 06-03-2019 - Forum:
[color=#400000]T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ


Esas : 2004/6275
Karar : 2004/10892
Tarih : 30.04.2004

(2004 sayılı İİK. m. 68)

KARAR METNİ :
Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Taraflar arasında tanzim edilen 30.08.2001 günlü protokolün 2. maddesinde aynen "taraflarca yukarda belirtilen faturalar toplamı olan borcun tamamı 17.472 DM. olarak kabul edilmiş ve borç tutarı bu miktar üzerinden sabitlenmiştir. Alacaklı borçludan bu tutar dışında faiz, vade farkı, harç, gider, ücret, ....v.b. konularda başkaca bir ödeme talebinde bulunmayacaktır. " hükümü kararlaştırılmıştır. Protokol altındaki imzayı borçlu inkar etmemişti...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

Tavsiye Kaynaklar
                                                              


Online:
Toplam: 48 kullanıcı aktif
» 0 Kayıtlı
» 48 Ziyaretçi

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 1,979
» Son Üye: Ortegaler
» Toplam Konular: 1,443
» Toplam Yorumlar: 1,624

Detaylı İstatistikler

E-Uyar
Adalet Büro Sen
Otoparka Çekilen Araç Sorgulama
A) Tahsil Harcı (Takip Miktarı Üzerinden)
 • Hacizden Önce %4,55
 • Hacizden Sonra %9,10
 • Satıştan Sonra %11,38
 • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Önce) %2,27
 • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Sonra) %4,55
 • Maaş ve Ücret Ödemelerinde %4,55
 • B) Vekalet Suret Harcı 6,40.TL
  C) Yerine Getirme Harcı 44,40.TL
  • Başvuru Harcı 44,40.TL.
  • Peşin Harç : Takip Miktarı Üzerinden Binde 5
  • Tahliye Harcı
  •               - Tebliğ Üzerine %1,13
                 - İcra Kanalıyla %2,27
  • Cezaevi Yapı Harcı %2
  • İhale Damga Vergisi : Binde 5,69
  • Haciz, Teslim ve Satış Harcı : 104,10.TL
  • Kefalet/Temlik/Taahhütname Damga Vergisi Binde 9,48
  • Yediemine Ödenen Paralardan Kesilecek Damga Vergisi Binde 9,48
  • Resmi şahıslar adına şahıslara ödenecek paralardan Kesilecek Damga Vergisi Binde 7,59
  • Kira Sözleşmelerinden Alınacak Damga Vergisi Binde 1,89
  • 2019 Yolluk Miktarı : 2.480,63.TL.
  • Haciz, Teslim, Satış Harcından Memura Ödenen 35,90.TL
  Duran Kaya
  G.Antep İcra Müdürlüğü
  myyicra@gmail.com

  Türkçe Çeviri: MCTR, Forum Yazılımı: MyBB
  © 2002-2019 MyBB Group.

  ImAdige theme by IMADIGE © 2015.