Merhaba Değerli Ziyaretçimiz,

Forumumuzdan daha iyi yararlanmak için lütfen üye olun. Adalet Uzantılı Mail Adresine sahip ziyaretçilerimizin öncelikli olarak bu mail adreslerini kullanmalarını tavsiye ederiz. Üye olmak için tıklayın Umarız iyi vakit geçirirsiniz iyi forumlar.

Hoşgeldin, Ziyaretçi:

l Üye Ol
Tarih: 19-06-2018, Saat: 16:58
facebook twitter youtube google+ feedburner
 • Myicra.Com Sitesi'ne Hoşgeldiniz!
 • Myicra.Com Yeni Yüzü ve Yeni Konsepti ile Sizlerle.
 • Görüş ve Önerileriniz Bizim İçin Önemlidir.
 • Myicra.Com Ailesinde Yer Almak İçin Hemen Üye Olun!.
 • Alt Yapı Değişikliği Nedeniyle Eski Üyeler Yeniden Üye Olmalıdır!
Anamenü

G.Antep İcra Müdürlükleri Birleşen Daire İcra Dosyası Sorgulama

Adalet Bakanlığı Duyurular
Aylık İşlemler Günlük İşlemler
 • KDV Bildirimi
 • CEYP Bildirimi
 • ATGV Araç Liste Bildirimi
 • Harç ve Kasa Raporu
 • CEYP Harcının Bankaya Yatırılması
 • Harçların Maliye Hesabına, CEYP'lerin Bakanlığa Havalesi

  Tahliyenin infazı- Eski hale iade-
Yazar: DuraN - 03-04-2018 - Forum:
İİK’nun 40/2. maddesi hükmünün ilamlı takiplerde uygulanabileceği, tahliye istemli takip bakımından anılan maddenin uygulanamayacağı-

[color=#000000][size=medium]Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Duygu Dilek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı E.S. tarafından borçlu M.A. hakkında “yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri”ne (Örnek 14) dayalı olarak başlatılan takipte; taşınmazın tahliyesi için gidildiğinde, 3. kişi M.Y.’ın taşınmazda oturduğunu ve borçlu M.A.'nın orada oturmadığını beyan ettiği, takibin i...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

  Borçlunun İtirazının taraflarına Usulsüz Tebliği- İtirazın Kaldırılmasını İsteme Süre
Yazar: DuraN - 03-04-2018 - Forum:
Tebligat mazbatasına, tebliğ memuru tarafından beyanda bulunan ve kendisine haber verilen komşunun adı ve soyadı yazılmadığı için tebliğ işleminin usulsüz olduğu- Borçlunun takibe yaptığı itiraza ilişkin alacaklı vekiline yapılan tebliğ işlemi usulsüz olup alacaklı vekilinin, bahse konu işlemi öğrenme tarihinden itibaren süresi içinde itirazın kaldırılması isteminde bulunduğu anlaşıldığından, İİK 264/2 maddesi uyarınca, ihtiyati hacizlerin halen geçerli olduğu- Alacaklı, borçlunun itirazının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemez veya mahkemede itirazın iptali davası açmaz ise, ihtiyati haczin kendiliğinden hükümsüz kalacağı-

[color=#000000][size=medium]Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

  Satış Kararı Tarihi İtibariyle (İİK. 129 Uyarınca) Karşılama Prensibi-
Yazar: DuraN - 03-04-2018 - Forum:
Satış Kararı Tarihi İtibariyle (İİK. 129 Uyarınca) Karşılama Prensibi-

Satış karar tarihi itibariyle, İİK.nun 129. maddesinin 6352 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmasından önceki halinin uygulanması gerektiği- İİK.nun 129. maddesinin 6352 sayılı kanun ile değişiklik yapılmasından önceki halinde, 2. arttırmada ihale bedelinin, muhammen bedelin %40’ı ile satış masrafları toplamını karşılaması gerektiğinin düzenlendiği-

[color=#000000][size=medium]"...Şikayetçi borçlu M.Y.K., icra mahkemesine başvurarak, ihalenin feshini talep etmiş, mahkemece, istemin reddine dair verilen kararın temyizi üzerine, Dairemiz, sair temyiz itirazlarını reddederek ihale bedelinin, muhammen bedelin %40’ı ile satış masrafları toplamını karşılamadığı gere...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

  Banka tarafından davalılara gönderilen kat ihtarında belirtilen ödeme süresi dolmadan
Yazar: DuraN - 03-04-2018 - Forum:
Davacı alacaklı tarafından icra takibine geçilebilmesi için hesabın kat edilmesi yeterli olduğunu, kat ihtarnamesinde ödeme için verilen süreden önce icra takibine başlanması halinde bu durumun, sadece faiz hesabında dikkate alınması gerektiği, "güven müessesesi niteliğine sahip Bankanın borçlularına gönderdiği ihtarname ile ödeme için süre tanımasına rağmen, bu süre dolmadan takip başlatmasının iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayacağı" şeklindeki görüşün kabul edilmediği-

[color=#000000][size=medium]Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın reddine dair verilen 21.05.2013 gün ve 2012/43 E., 2013/152 K. sayılı kararın davacı Banka vekili tarafından temyizi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 13.02.2014 gün ve 2013...
Devamını Oku...
...................................................................................................................................
- Yorum Yok   Gönder  Bu konuyu yazdır  Yazdır

Tavsiye Kaynaklar
                                                              


Online:
Toplam: 21 kullanıcı aktif
» 0 Kayıtlı
» 21 Ziyaretçi

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 1,157
» Son Üye: Altan
» Toplam Konular: 851
» Toplam Yorumlar: 1,015

Detaylı İstatistikler

E-Uyar
Adalet Büro Sen
Otoparka Çekilen Araç Sorgulama
A) Tahsil Harcı (Takip Miktarı Üzerinden)
 • Hacizden Önce %4,55
 • Hacizden Sonra %9,10
 • Satıştan Sonra %11,38
 • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Önce) %2,27
 • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Sonra) %4,55
 • Maaş ve Ücret Ödemelerinde %4,55
 • B) Vekalet Suret Harcı 5,20.TL
  C) Yerine Getirme Harcı 35,90.TL
  • Başvuru Harcı 35,90.TL.
  • Peşin Harç : Takip Miktarı Üzerinden Binde 5
  • Tahliye Harcı
  •               - Tebliğ Üzerine %1,13
                 - İcra Kanalıyla %2,27
  • Cezaevi Yapı Harcı %2
  • İhale Damga Vergisi : Binde 5,69
  • Haciz, Teslim ve Satış Harcı : 84,20.TL
  • Kefalet/Temlik/Taahhütname Damga Vergisi Binde 9,48
  • Yediemine Ödenen Paralardan Kesilecek Damga Vergisi Binde 9,48
  • Resmi şahıslar adına şahıslara ödenecek paralardan Kesilecek Damga Vergisi Binde 7,59
  • Kira Sözleşmelerinden Alınacak Damga Vergisi Binde 1,89
  • 2018 Yolluk Miktarı : 2.062,45.TL.
  • Haciz, Teslim, Satış Harcından Memura Ödenen 29,85.TL
  Duran Kaya
  G.Antep İcra Müdürlüğü
  myyicra@gmail.com

  Türkçe Çeviri: MCTR, Forum Yazılımı: MyBB
  © 2002-2018 MyBB Group.

  ImAdige theme by IMADIGE © 2015.