İcra Çalışanlarının ve Hukukçularının Platformu
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11/4 maddesinin İle İlgili Bakanlık Yazısı - Konuyu Yazdır

+- İcra Çalışanlarının ve Hukukçularının Platformu (http://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: Mevzuat (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Forum: İcra İşleri Daire Başkanlığı - HİGM ve HSYK Görüşleri (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Konu: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11/4 maddesinin İle İlgili Bakanlık Yazısı (/showthread.php?tid=10)Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11/4 maddesinin İle İlgili Bakanlık Yazısı - DuraN - 01-01-2020

TC
ADALET BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI:82084579/2827/1399 - 13/01/2016
KONU:Avukatlık Ücret Tarifesi
                           SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
İLGİ:24/12/2015  tarih ve B.M.2015/10040  Sayılı Yazınız.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı  tarafından hazırlanan  ve 21 Aralık
2015 tarih ve 29569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Avukatlık  Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında
yer verilen ‘’İcra ve iflas müdürlüklerinin yaptığı işlemler nedeniyle
icra mahkemesine yapılan şikayetlerde ,hukuka aykırılığın icra ve iflas
memurunun hatasında kaynaklanması nedeniyle verilecek şikayetin kabülü
kararlarlarında ,Hazine aleyhine maktu ücrete hükmolunur.’’ Şeklindeki
düzenlemenin açıkça hukuka aykırı olduğu ,hem de icra müdür ve
yardımcılarının mesleki güvenliği,hem de kamu yararı için söz konusu
tarifenin ilgili hükmünün yürütülmesinin durdurulması ve iptali hususunda
dava açılması gerektiği belirtilerek ,konuya ilişkin Bakanlığımızca
yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi ilgi sayılı yazınızla
istenmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesi gereğince Türkiye
Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve 21/12/2015 tarihli 29569 sayılı
Resmi Gazete ‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren  Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesi’nin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının iptali için dava
açılması hususu 24/12/2015  tarih ve 8394/50261 sayılı yazımız ile Hukuk
İşleri Genel Müdürlüğünden istenilmiş olup Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından Danıştay 8 inci Dairesinin 2015/15049 sayılı dosyası ile
yürütmenin durdurulması talepli olarak söz konusu maddenin iptali
hususunda dava açılmıştır.
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin Sakarya 2 nci İcra Dairesine
bildirilmesini rica ederim.
                                                                                           AHMET
KAR
                                                                                              HAKİM
                                                                                             Bakan
a.
                                                                                       Daire
Başkanı