*  İçtihat İpotek Hakkının Haczedilebileceği
0
Yorum
535
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
910
(Mesajlar)
866
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
04-11-2020, Saat: 08:14 (En son düzenleme: 04-11-2020, Saat: 08:16 DuraN.)
12. Hukuk Dairesi 2015/23049 E. , 2016/333 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklının, borçlunun ipotek hakkı üzerine haciz konulması talebinin icra müdürlüğünce reddi üzerine, alacaklının memurluk kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Türk Medeni Kanunu'nun 881 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan ipotek, kişisel bir alacağın teminat altına alınması amacını güden ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesi olanağını sağlayan sınırlı bir ayni haktır. Haciz ise, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara, icra müdürü tarafından el konulmasıdır (Baki Kuru el kitabı sayfa 357). Sınırlı ayni hakların haczi mümkün olduğundan, sınırlı ayni hak niteliğinde olan borçlunun sahip bulunduğu bir ipotek hakkı da haczedilebilir. Haczin tamamlanması için ipotek hakkının haczedildiğinin tapu siciline şerh verilmesi yeterlidir. İpotek hakkının haczedilemeyeceğine ilişkin yasal bir engel de bulunmamaktadır. Bu durumda, ipotek hakkının haczedilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır.
O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
İpotek Hakkının Bölünmezliği İlkesi DuraN 0 589 01-01-2020, Saat: 03:02
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İpotek Hakkının Haczedilebileceği, İpotek Hakkının Haczedilebileceği icra, İpotek Hakkının Haczedilebileceği hukuk, İpotek Hakkının Haczedilebileceği haciz, İpotek Hakkının Haczedilebileceği satış, İpotek Hakkının Haczedilebileceği Kıymet takdiri, İpotek Hakkının Haczedilebileceği Hakkında, İpotek Hakkının Haczedilebileceği nedir, İpotek Hakkının Haczedilebileceği myicra, İpotek Hakkının Haczedilebileceği icra takibi, İpotek Hakkının Haczedilebileceği araç haczi


Bu Konudaki Mesajlar
İpotek Hakkının Haczedilebileceği - tarafından DuraN - 04-11-2020, Saat: 08:14

Foruma Git: