*  Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi
0
Yorum
425
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
883
(Mesajlar)
839
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
13-01-2020, Saat: 21:55
Menfi tespit ve istirdat istemine ilişkin ilamın kesinleşmeden takibe konu edilemeyeceğine dair şikayetin 7 gün içinde yapılması gerektiği-


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine ... 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 23/12/2014 tarih ve 2013/290 E. - 2014/449 K. sayılı kararı ile hükmedilen istirdat edilen kısım, vekalet ücreti ve yargılama giderinin tahsili amacı ile başlatılan ilamlı takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, dayanak ilamın menfi tespite ilişkin olduğunu ve kesinleşmediğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ile şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
Menfi tespit davasının kabulü yönündeki ilamların kesinleşmeden icra takibine konu edilemeyeceğine ilişkin şikayetin kamu düzeni ile ilgisi bulunmadığından icra emrinin tebliğinden itibaren yasal 7 günlük süre içerisinde yapılması gerekir.
Somut olayda, dayanak ilam menfi tespit ve istirdat istemine ilişkin olup, kesinleşmeden takip yapılamayacağına dair şikayet 7 günlük yasal süreye tabi olduğundan ve icra emrinin borçlu vekiline 20/03/2015 tarihinde tebliğ edildiği, şikayetin ise yasal yedi günlük şikayet süresi geçirildikten sonra 28/02/2017 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından, şikayetin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken, esastan red kararı usulsüz ise de, sonuçta şikayetin reddine karar verildiğinden, sonucu itibariyle doğru olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru ... Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nin 28/06/2018 tarihli, 2018/1289 Esas ve 2018/1651 Karar sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 370. maddesi uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 44,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 11/12/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
12. HD. 11.12.2019 T. E: 2018/15110, K: 17769
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 İlamın kesinleşmeden takibe konulamayacağı iddiası- DuraN 0 192 09-08-2020, Saat: 23:11
Son Mesaj: DuraN
 İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- DuraN 0 183 09-08-2020, Saat: 23:09
Son Mesaj: DuraN
 Senet aslının icra kasasında olmadığına ilişkin şikayet süresi DuraN 0 370 17-04-2020, Saat: 23:59
Son Mesaj: DuraN
 Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Öncesi Ödenen Paranın İadesi İstirdat Davası ile Sağlanır DuraN 0 445 23-03-2020, Saat: 21:35
Son Mesaj: DuraN
 Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez DuraN 0 443 04-03-2020, Saat: 22:41
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi, Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi icra, Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi hukuk, Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi haciz, Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi satış, Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi Kıymet takdiri, Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi Hakkında, Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi nedir, Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi myicra, Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi icra takibi, Menfi tespit ve istirdat davası-İlamın kesinleşmeden takibe konulması-Şikayet süresi araç haczi


Foruma Git: