*  Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden
0
Yorum
529
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
883
(Mesajlar)
839
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
16-01-2020, Saat: 17:15
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
  Y A R G I T A Y  İ L A M I

ESAS NO : 2017/4795
KARAR NO : 2018/1103

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 06/02/2017
NUMARASI : 2017/159-2017/160
DAVACI : BORÇLU :  
DAVALILAR : T
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İİK'nun 364/3. maddesi uyarınca, temyiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Bu hükme göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez. Bu husus mahkemece de re'sen dikkate alınmalıdır.
Somut olayda, ihalenin feshi isteminde bulunan borçlu Ufuk Değirmenci, vekili vasıtasıyla yapmış olduğu şikayette, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takibin iptalini talep etmiş, İstanbul 23. İcra Hukuk Mahkemesi’nin, 29.05.2015 tarih ve 2015/761 E. - 598 K. sayılı kararı ile istem reddedilmiş, şikayetçi taraf, karara karşı 01.06.2015 tarihinde temyiz yoluna başvurmuştur. Diğer taraftan borçlu Ufuk Değirmenci, icra müdürlüğüne başvurarak, İstanbul 23. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/761 E. - 598 K. sayılı kararının temyiz edildiğini belirterek İİK.'nun 364/3. maddesi uyarınca satışın durdurulmasını istemiş, ancak talebin icra müdürlüğünce reddi üzerine, bu kararın iptali istemiyle icra mahkemesine başvurmuş, İstanbul 23. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 08.06.2015 tarih ve 2015/840 E. - 647 K. sayılı kararı ile istemin reddine hükmedilmiştir.
İstanbul 23. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/761 E. - 598 K. sayılı dosyası incelendiğinde; şikayetçi Ufuk Değirmenci vekilinin icra mahkemesine başvurusunun, ipotek verenin takipte borçlu olarak gösterilmesi gerekirken bunun yapılmadığından bahisle takibin iptali istemine yönelik şikayet olup, bu kararın temyizi üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK'nun 364/3. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, dosya kapsamından anlaşılan bu durumun, mahkemece gerek istem üzerine gerek re'sen dikkate alınması gerekmektedir.
O halde, ilk derece mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekmekte olup, ilk derece mahkemesince verilen şikayetin reddine ilişkin karara yönelik istinaf başvurusunun bölge adliye mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olmakla, bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nin 06.02.2017 tarih ve 2017/159 E. - 2017/160 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının (KALDIRILMASINA), İstanbul Anadolu 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 03.11.2016 tarih ve 2015/612 E. - 681 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 12.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Gemi üzerinde hapis hakkı- Hapis hakkına yönelik şikayet veya itirazlar- Haciz işleminin iptali DuraN 0 51 19-10-2020, Saat: 22:33
Son Mesaj: DuraN
 İlamın kesinleşmeden takibe konulamayacağı iddiası- DuraN 0 193 09-08-2020, Saat: 23:11
Son Mesaj: DuraN
 İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- DuraN 0 185 09-08-2020, Saat: 23:09
Son Mesaj: DuraN
 YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ. DuraN 1 724 28-06-2020, Saat: 01:06
Son Mesaj: DuraN
 Senet aslının icra kasasında olmadığına ilişkin şikayet süresi DuraN 0 371 17-04-2020, Saat: 23:59
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden, Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden icra, Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden hukuk, Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden haciz, Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden satış, Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden Kıymet takdiri, Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden Hakkında, Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden nedir, Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden myicra, Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden icra takibi, Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden araç haczi


Foruma Git: