*  İçtihat 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez
0
Yorum
502
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,075
(Mesajlar)
995
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
16
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
22-01-2020, Saat: 22:44
İkinci haciz ihbarnamesine karşı süresinde itiraz edilmesi halinde üçüncü haciz ihbarnamesinin gönderilmesinin mümkün olmayacağı, bu nedenle üçüncü haciz ihbarnamesinin iptalinin gerektiği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ahmet  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından başlatılan bonoyo dayalı kambiyo takibinde, şikayetçi üçüncü kişi icra mahkemesine başvurusunda, taraflarına 89/1 haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine borçlu Ç........ Holding A.Ş.’nin kendilerinde sermaye avans varlığının bulunduğunu bildirdiklerini, ardından ikinci haciz ihbarnamesinin gönderildiğini, daha sonra TMSF tarafından Ç........ Holding A.Ş.nin kendileri nezdindeki alacağına 6183 sayılı kanun uyarınca haciz konulduğunu, 15.01.2016 tarihli dilekçe ile TMSF’nin haczinin takip dosyasına bildirildiğini ve bu haciz nedeni ile takip dosyasına herhangi bir ödeme yapılmayacağının beyan edildiğini, buna rağmen üçüncü haciz ihbarnamesinin gönderilmesinin usulsüz olduğunu ileri sürerek birinci, ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamelerinin iptalinin talep edildiği, mahkemece, şikayetin kısmen kabulü 89/2. ve 3. haciz ihbarnamelerinin iptaline karar verildiği görülmüştür.

İİK’nın 89/3. maddesinde “Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir.” hükmü yer almaktadır.

Dava konusu takip dosyası incelendiğinde, şikayetçiye İİK’nın 89/1. maddesi uyarınca birinci haciz ihbarnamesinin gönderildiği, şikayetçinin 13.05.2013 havale tarihli dilekçe ile borçlu Ç........ Holding A.Ş.nin şikayetçi şirketin sermaye avans hesabında 54.130.891,81 TL alacağının bulunduğunu belirterek ihtarnameye cevap verdikleri, ardında ikinci haciz ihbarnamesinin gönderildiği, ikinci haciz ihbarnamesine 24.12.2015 tarihli dilekçe ile şikayetçinin itiraz ettiği, itiraza rağmen üçüncü haciz ihbarrnamesinin gönderildiği ve şikayetçinin üçüncü haciz ihbarnamesine karşı itiraz ettiği görülmüştür. Somut olayda, birinci haciz ihbarnamesine karşı şikayetçi tarafından sunulan dilekçe incelendiğinde borçlu Ç........ Holding A.Ş.nin kendilerinde alacağının bulunduğunu açıkça bildirdikleri, bu borçlu yönünden ikinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı, ancak ikinci haciz ihbarnamesine karşı süresinde itiraz edilmiş olduğundan üçüncü haciz ihbarnamesinin gönderilmesi mümkün olmayıp, mahkemece sadece üçüncü haciz ihbarnamesinin iptali gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/05/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 15.05.2019 T. E: 380, K: 8291
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Haciz İhbarnamesi Tebliğ Edildiği An İtibariyle Hüküm İfade Eder. DuraN 0 686 04-11-2020, Saat: 08:24
Son Mesaj: DuraN
 Doğması Muhtemel Alacaklar için 3.Kişiye Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi DuraN 0 599 04-11-2020, Saat: 08:18
Son Mesaj: DuraN
 Ödeme emrinin hiç tebliğ edilmemiş olması halinde, borca itiraz DuraN 0 468 19-09-2020, Saat: 21:23
Son Mesaj: DuraN
 Haciz İhbarnamesi- Üçüncü kişinin yanlış ödeme yapması, sorumluluğu- DuraN 0 573 06-04-2020, Saat: 22:38
Son Mesaj: DuraN
 Hakem heyetine başvuru olmaksızın, icra takibi yapılması, itiraz halinde itirazın iptali DuraN 0 567 16-03-2020, Saat: 22:31
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez, 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez icra, 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez hukuk, 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez haciz, 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez satış, 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez Kıymet takdiri, 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez Hakkında, 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez nedir, 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez myicra, 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez icra takibi, 2.Haciz İhbarnamesi Süresinde İtiraz Halinde 3.Haciz İhbarnamesi Gönderilemez araç haczi


Foruma Git: