*  İçtihat Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz
0
Yorum
606
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,101
(Mesajlar)
1,018
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
02-02-2020, Saat: 21:45
8. Hukuk Dairesi         2015/898 E.  ,  2017/1662 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
K A R A R
Borçlu vekili, takibin dayanağı ilamın Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 20.11.2012 tarih ve 2012/2238-2012/17515 sayılı ilamı ile bozulduktan sonra ...27. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16.09.2013 tarih 2013/171 esas 2013/179 Karar sayılı kararı ile görevsizlik kararı verildiğini, işbu kararın kesinleştiğini belirterek icra müdürünün hacizlerin kaldırılmasına ilişkin ret kararının kaldırılarak hacizlerin fekkine ve dosya nezdinde yapılan tahsilatların iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece hükmün görevsizlik ile bozulmasının İİK’nun 40/2 maddesi ile uyumlu olduğu gerekçesiyle şikayetin kabulü ile 19.09.2014 tarihli müdürlük kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmiş olup hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.
İİK’nun 40. maddesinin 1. ve 2. fıkrası ‘‘Bir ilâmın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur.
Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur.’’ şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda takip dayanağı İstanbul 27. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 23.11.2011 tarih 2011/10 Esas 2011/84 Karar sayılı ilamı,11. HD’nin 06.11.2012 tarih 2012/2238 Esas 2012/17515 Karar sayılı ilamı ile bozulmuş olup yeniden yapılan yargılama sonucu iş mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle 16.09.2013 tarih 2013/171 Esas 2013/179 Karar ilam ile görevsizlik kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmiş ise de; İİK’nun 40. maddesinin 2. fıkrasında yer verildiği üzere borçlunun ‘‘hiç veya o kadar borcu olmadığı’’ henüz kati bir ilamla kesinleşmemiştir. Bu durumda takip İİK md. 40/1’e göre olduğu yerde duracağından hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez. Bu nedenle icra müdürünün 19.09.2014 tarihli borçlu vekilinin hacizlerin kaldırılması talebinin reddi kararı doğrudur. Borçlu vekilinin şikayetinin reddi gerekirken kabulü doğru değildir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın temyiz edene iadesine, 13.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Usuli kazanılmış hak- Bozma öncesi karardaki vekalet ücreti- DuraN 0 554 11-03-2021, Saat: 21:57
Son Mesaj: DuraN
 Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun DuraN 0 601 11-03-2021, Saat: 21:56
Son Mesaj: DuraN
 YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ. DuraN 1 936 28-06-2020, Saat: 01:06
Son Mesaj: DuraN
İcra Dairesinin Yetkisizliğine Karar Verilse Bile İhtiyati Hacizler Kaldırılmaz IŞIKDEMİR 0 562 14-01-2020, Saat: 00:32
Son Mesaj: IŞIKDEMİR
Anahtar Kelimeler

Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz, Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz icra, Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz hukuk, Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz haciz, Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz satış, Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz Kıymet takdiri, Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz Hakkında, Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz nedir, Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz myicra, Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz icra takibi, Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz araç haczi


Foruma Git: