*  İçtihat Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa
0
Yorum
360
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
883
(Mesajlar)
839
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
18-02-2020, Saat: 15:07 (En son düzenleme: 18-02-2020, Saat: 15:08 DuraN.)
Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile gösterilen bedele itibar olunacağı kabul edilmişse de, senedin düzenlenme tarihindeki Türk Lirasının değeri göz önüne alındığında hiçbir alım gücü olmayan 35 TL üzerinden bono düzenlenmesi hayatın olağan akışına uygun düşmediği ve bu yöndeki kabulün, aşırı şekilcilik olup, ağır hak kaybına neden olacağı; mahkemece rakam kısmında "35.000", yazı kısmında ise "otuzbeş" olarak senet bedelinin, "otuzbeş TL” olarak kabülü ile istemin kısmen kabulüne karar verilmesi yerine borçlu itirazının reddine karar verilmesi gerektiği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ummahan Yıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlular aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçildiği, borçlulardan A..'ın, icra mahkemesine başvurusunda; borcunun olmadığını, senet üzerindeki borç miktarında yazı ve rakam arasında fark olduğunu, yazıyla belirtilen miktara itibar olunması gerektiğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, senedin yazı kısmında "otuzbeş TL” yazdığından bahisle istemin kısmen kabulüne karar verildiği görülmektedir.

6102 sayılı TTK'nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 676/1. maddesine göre; senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile gösterilen bedele itibar olunur.

Dayanak bononun incelenmesinde; senet bedelinin, rakam kısmında "35.000", yazı kısmında ise "otuzbeş" olarak belirtildiği görülmektedir. Her ne kadar TTK'nun 676/1. maddesi uyarınca, yazı ile gösterilen miktarın dikkate alınacağı hükme bağlanmışsa da, senedin düzenlenme tarihindeki Türk Lirasının değeri gözönüne alındığında hiçbir alım gücü olmayan 35 TL üzerinden bono düzenlenmesi hayatın olağan akışına uygun düşmediği gibi, bu yöndeki kabul, aşırı şekilcilik olup, ağır hak kaybına neden olacaktır.

O halde, mahkemece borçlunun itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 23.01.2017 T. E: 2016/27940, K: 826

Bono bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa, yazı ile gösterilen bedele itibar olunacağı, bu kuralın istisnasının bedel bölümünde tahrifat yapılmış olması olduğu- HMK. mad. 266 uyarınca borçlunun tahrifat iddiası yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği-
Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Kiraz Koyuncu Ceylan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte borçlu icra mahkemesine başvurusunda; takip konusu 17.500,00 TL bedelli bono üzerinde oynama yapıldığını ve 47.500,00 TL tutarında takip başlatıldığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece bonoda rakamla gösterilen bedel ile yazı ile gösterilen bedel arasında fark olması durumunda yazı ile gösterilen bedele itibar edileceği, takip dayanağı senedin yazı ile yazılan bedel kısmında herhangi bir tahrifat iddiası ileri sürülmediğinden bu değer üzerinden takip yapılabileceği gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiği görülmüştür.

TTK'nun 778. maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 676. maddesine göre; bono bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa, yazı ile gösterilen bedele itibar olunur. Bu kuralın istisnası bedel bölümünde tahrifat yapılmış olmasıdır.

Borçlu, senette tahrifat yapıldığını ileri sürdüğüne göre, mahkemece, HMK'nun 266. maddesi uyarınca borçlunun tahrifat iddiası yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca ve yukarıda belirtilen ilkelere göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 26.09.2016 T. E: 18384, K: 19775
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 El Atma- Bedel ve Tazminat Kararlarının Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağı DuraN 0 507 28-05-2020, Saat: 23:49
Son Mesaj: DuraN
 Senet aslının icra kasasında olmadığına ilişkin şikayet süresi DuraN 0 370 17-04-2020, Saat: 23:59
Son Mesaj: DuraN
 DAVADAN FERAGAT İLE DAVANIN GERİ ALINMASI ARASINDAKİ FARK DuraN 0 524 26-03-2020, Saat: 22:09
Son Mesaj: DuraN
 İlama konu taşınmazın aynı taraflar arasında yeni kira sözleşmesi düzenlenmesi DuraN 0 386 25-02-2020, Saat: 23:37
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa, Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa icra, Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa hukuk, Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa haciz, Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa satış, Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa Kıymet takdiri, Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa Hakkında, Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa nedir, Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa myicra, Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa icra takibi, Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa araç haczi


Foruma Git: