*  İçtihat Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez
0
Yorum
444
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
883
(Mesajlar)
839
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
04-03-2020, Saat: 22:41
[b]12. Hukuk Dairesi         2019/14139 E.  ,  2020/669 K.[/b]
[b]"İçtihat Metni"[/b]
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi



Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçi borçlu...Petrol ... Ltd. Şti'nin, sair fesih iddialarının yanı sıra, ipotekli taşınmaz maliki ... tarafından takibin iptali istemiyle icra mahkemesine şikayette bulunulduğunu, şikayetin reddine karar verilmesi üzerine istinaf yoluna başvurulduğunu, dosya istinaf incelemesi aşamasında olduğundan satış yapılamayacağını ileri sürerek 22.01.2019 tarihli taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; şikayetin reddi ile borçlu aleyhine para cezasına hükmedildiği, şikayetçi borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nun 363/4. maddesi uyarınca, istinaf satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Buna göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez. Bu husus mahkemece de re'sen dikkate alınmalıdır.

Somut olayda, satışın yapıldığı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde borçlu olan ipotekli taşınmaz maliki ..., vekili vasıtasıyla yapmış olduğu şikayette, takibin iptalini talep etmiş, ... 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin, 12.04.2018 tarih ve 2017/183 E. - 2018/367 K. sayılı kararı ile istem reddedilmiş, şikayetçi taraf, karara karşı 13.04.2018 tarihinde istinaf yoluna başvurmuştur.

... 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2017/183 E. - 2018/367 K. sayılı dosyası incelendiğinde; şikayetçi ... vekilinin icra mahkemesine başvurusunun, kendisine TMK'nun 887 maddesi gereğince muacceliyet ihbarnamesi gönderilmediğinden bahisle takibin iptali istemine yönelik şikayet olup, bu kararın istinafı üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK'nun 363/4. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, dosya kapsamından anlaşılan bu durumun, mahkemece gerek istem üzerine gerek re'sen dikkate alınması gerekmektedir. İpotek veren yönünden satış mümkün olmadığından bu durumda zorunlu takip arkadaşı olan borçlu şirket yönünden de taşınmazın satışı mümkün değildir.

O halde, ilk derece mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekmekte olup, ilk derece mahkemesince verilen şikayetin reddine ilişkin karara yönelik istinaf başvurusunun bölge

adliye mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olmakla, bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi'nin 30.10.2019 tarih ve 2019/1684 E. - 2019/1708 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının (KALDIRILMASINA), ... 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 08.03.2019 tarih ve 2019/86 E. - 105 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 03.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu Yazdır



Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Gemi üzerinde hapis hakkı- Hapis hakkına yönelik şikayet veya itirazlar- Haciz işleminin iptali DuraN 0 10 7 saat önce
Son Mesaj: DuraN
 İlamın kesinleşmeden takibe konulamayacağı iddiası- DuraN 0 192 09-08-2020, Saat: 23:11
Son Mesaj: DuraN
 İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- DuraN 0 183 09-08-2020, Saat: 23:09
Son Mesaj: DuraN
 Senet aslının icra kasasında olmadığına ilişkin şikayet süresi DuraN 0 371 17-04-2020, Saat: 23:59
Son Mesaj: DuraN
 Hacizden Önce Verilen Maaş Kesintisi Muvafakati Hakkında DuraN 0 490 25-02-2020, Saat: 13:52
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez, Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez icra, Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez hukuk, Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez haciz, Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez satış, Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez Kıymet takdiri, Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez Hakkında, Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez nedir, Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez myicra, Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez icra takibi, Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez araç haczi


Foruma Git: