*  İçtihat İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA
0
Yorum
936
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
883
(Mesajlar)
839
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
13-04-2020, Saat: 22:23 (En son düzenleme: 13-04-2020, Saat: 22:24 DuraN.)
T.C
YARGITAY

12.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2019/284

KARAR NO:2020/203

KARAR TARİHİ:14/01/2020

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti

içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye

gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor

dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği

görüşülüp düşünüldü:


Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;


İlamlı takipte, borçlu ... Otomatikleri San ve Tic. Ltd. Şti.'nin diğer şikayetlerinin yanı

sıra, ... 20. İş Mahkemesinin 2013/183 Esas - 2014/343 Karar sayılı kararına göre asıl

alacak, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinden...İnşaat Limited Şirketinin de sorumlu

olduğunu, asıl işverene karşı takip yapılmadığını ve kusur oranında talepte

bulunulmadığını belirterek takibin ve icra emrinin iptali istemiyle icra mahkemesine

başvurduğu, ilk derece mahkemesince davanın reddine karar verildiği, istinaf talebinde

bulunulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istemin HMK'nın 353/1-b-1 maddesi

uyarınca esastan reddine karar verildiği görülmektedir.


İlamların infaz edilecek kısmı, hüküm bölümü olup, hükmün içeriğinin aynen infazı

zorunludur. Gerek icra dairesi ve gerekse icra mahkemesi ilamın infaz edilecek kısmını

yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip değildir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun

08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E. -1997/776 K.; 22.03.2006 gün ve 2006/12-92 E.-

2006/85 K.; 25.06.2008 gün ve 2008/12-451 E.- 2008/453 K. sayılı ilamları)

Somut olayda takip dayanağı ilamda "....davacı SGK vekille temsil edildiğinden karar

tarihindeki AAÜT ne göre hesaplanan 7.304,24 TL nispi vekalet ücretinin davalılar asıl

işveren...İnşaat Ltd. Şti, alt işveren ... Otomatikleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Re-Ka Handels

Und. Vedtriebs ...’nin işveren vekili ....’dan tahsili ile davacı SGK’ya ödenmesine, davacı

tarafından yapıldığı anlaşılan toplam 680,7 TL yargılama giderinin davalılar asıl

işveren...İnşaat Ltd. Şti, alt işveren ... Otomatikleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Re-Ka Handels

Und. Vedtriebs ...’nin işveren vekili Gürsel Kazatuzla’dan tahsili ile davacıya

ödenmesine...” karar verildiği görülmüştür.


Bu halde, takip dayanağı ilamda vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden müştereken

ve müteselsilen tahsil hükmü bulunmadığından hüküm kısmında adı geçen davalıların bu

alacak kalemleri yönünden eşit olarak sorumlu olduklarının kabulü gerekir

Öte yandan yargılama giderinin icra emrinde asıl alacağa dahil edildiği anlaşılmakla, asıl

alacak kaleminden yargılama giderinin çıkartılması ve yine davacı borçlunun yargılama

gideri ve vekalet ücretinin 1/3’ünden sorumlu olacak şekilde borçlunun şikayetinin kısmen

kabulü ile icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm

tesisi ve istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedilmesi

isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına ile ilk derece mahkemesi

kararının bozulması gerekmiştir.SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kısmen kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311

sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100

sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca ... Bölge Adliye Mahkemesi.... Hukuk Dairesinin

09/11/2018 tarih ve 2018/1552 E. - 2018/2501 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, ...

Anadolu 14.İcra Hukuk Mahkemesinin 08/03/2018 tarihli ve 2017/886 E. - 2018/238 K.

sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin

de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 14/01/2020 gününde oy birliğiyle karar

verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Birikmiş Nafaka da Vekalet Ücreti DuraN 0 719 11-05-2020, Saat: 19:46
Son Mesaj: DuraN
 Aciz vesikası yokluğu nedeniyle tasarruf iptal davasının reddi halinde vekalet ücreti DuraN 0 419 21-03-2020, Saat: 23:32
Son Mesaj: DuraN
 İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ YOKSA, EŞİT OLARAK SORUMLUDUR DuraN 0 402 16-03-2020, Saat: 22:24
Son Mesaj: DuraN
Takip Kesinleşmeden Alınan Kefaletin hükmü Süleyman 0 398 06-01-2020, Saat: 08:48
Son Mesaj: Süleyman
Kamulaştırmasız El Atma - İcra Harçları ve İcra Vekalet Ücreti Maktu Olur DuraN 0 352 01-01-2020, Saat: 03:13
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA, İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA icra, İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA hukuk, İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA haciz, İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA satış, İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA Kıymet takdiri, İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA Hakkında, İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA nedir, İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA myicra, İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA icra takibi, İLAMDA VEKALET ÜCRETİ, MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİL HÜKMÜ BULUNMUYORSA araç haczi


Foruma Git: