*  İçtihat Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi
0
Yorum
558
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
883
(Mesajlar)
839
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
26-05-2020, Saat: 00:29
Takibe konu belgenin, kambiyo senedi niteliğini haiz olmaması, İİK'nun 170/a maddesi hükmü gereğince takibin iptali sebebi ise de, aynı maddenin son fıkrası uyarınca; her ne suretle olursa olsun borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise, icra mahkemesinin belirtilen sebebe dayanarak İİK'nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar veremeyeceği-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı banka tarafından borçlu şirket hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; çekin ibraz edilmediğini ve ödeme emri tebliğinden önce borcun ödendiğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine, takipten sonra yapılan ödemelerin de icra müdürlüğünce düşülmesine karar verildiği, kararın taraflarca istinaf edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi’nin 16.11.2017 tarih ve 2017/1585 E. - 2017/1964 K. sayılı kararı ile, borçlunun istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırımasına ve takip konusu çek ibraz edilmediğinden kambiyo takibi yapılamayacağı gerekçesiyle, şikayetin kabulü ile takibin şikayetçi borçlu yönünden iptaline, alacaklının istinaf başvurusunun ise esastan reddine hükmedildiği görülmüştür.

Takibe konu belgenin, kambiyo senedi niteliğini haiz olmaması, İİK'nun 170/a maddesi hükmü gereğince takibin iptali sebebi ise de, aynı maddenin son fıkrası uyarınca; her ne suretle olursa olsun borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise, icra mahkemesi yukarıda belirtilen sebebe dayanarak İİK'nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar veremez.

Somut olayda, borçlu 12.10.2016 tarihli şikayet dilekçesinde, her ne kadar takibe konu çek bankaya ibraz edilmemişse de, alacaklı L. … A.Ş.’ye 05.10.2016’da çek bedelinin ödendiğini belirtmiş olup, borçlunun bu beyanı, borcun kabulü anlamındadır. Bu durumda, İİK'nun 170/a-son maddesi hükmü uyarınca, aynı maddenin ikinci fıkrasının olayda uygulanması ve takibin bu nedenle iptali mümkün değildir.

O halde, ilk derece mahkemesi kararı sonucu itibariyle isabetli olmakla, borçlunun başkaca istinaf nedeni bulunmadığı da nazara alınarak, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi’nin 16.11.2017 tarih ve 2017/1585 E. - 2017/1964 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nin 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 30/05/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 30.05.2019 T. E: 2018/1259, K: 9589
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Kambiyo Senetlerine Özgü H.Y.ile İpoteğin Paraya Çev.Yol.Takip Mükerrerlik Oluşturur DuraN 2 1,068 18-07-2020, Saat: 20:11
Son Mesaj: DuraN
 Adres Kapalı olan Haciz Tutanağının İİK. 105 gereğince Aciz Vesikası Olarak Kabul Edilemeyeceği DuraN 0 511 28-06-2020, Saat: 00:31
Son Mesaj: DuraN
 Borcun Taksitlendirilmesi ve Haciz Kaldırma DuraN 0 493 03-05-2020, Saat: 00:06
Son Mesaj: DuraN
İcra takibine konu ilam feragatle ortadan kaldırılması halinde icra takibinin durumu DuraN 0 422 25-04-2020, Saat: 02:01
Son Mesaj: DuraN
 İtirazın iptali ilamında hükmedilen feriler yönünden iki ayrı (mükerrer) takip yapılması- DuraN 0 514 12-02-2020, Saat: 22:56
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi icra, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi hukuk, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi haciz, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi satış, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi Kıymet takdiri, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi Hakkında, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi nedir, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi myicra, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi icra takibi, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali-Borcun Kabul Edilmesi araç haczi


Foruma Git: