*  İçtihat Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı
0
Yorum
499
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,049
(Mesajlar)
971
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
16
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
18-07-2020, Saat: 19:57
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                                           
ESAS NO   : 2018/2943
KARAR NO   : 2018/6301   
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu şirketin icra mahkemesine yaptığı başvuruda, alacaklı tarafından hakkında örnek 4-5 ilâmlı takip başlatıldığını, takibe konu ilamı tehiri icra talepli olarak temyiz ettiklerini ve dosya borcuna istinaden alacağın tamamını karşılayacak miktarı icra dosyasına nakit olarak yatırdıklarını belirterek, menkul ve gayrimenkul malları üzerine konulan haczin kaldırılmasına dair taleplerinin icra müdürlüğünce reddine ilişkin 24.03.2015 tarihli müdürlük kararının iptali ile hacizlerin fekkine karar verilmesini istediği, mahkemece, İİK'nun 36. maddesi gereğince şikayetçi tarafından yatırılan paranın teminat niteliğinde olduğu, icranın geri bırakılmasına ilişkin kararın ibrazı üzerine takibin duracağı, takip konusu borcun da ödenmemiş olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
[b]İİK'nun 36. maddesi gereğince, Yargıtay'dan tehiri icra kararı alabilmek üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi  için  ibraz  edilen  teminat  mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK.nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.[/b]
Somut olayda, şikayetçi borçlu tarafından teminat bedeli olarak takip dosyasına 78.000,01 TL'nin nakden yatırıldığı 24.03.2015 tarihli tahsilat makbuzundan anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece, borçlu tarafından mehil vesikası alınması sırasında yatırılan teminatın, o tarih itibariyle dosya alacağının fer'ileriyle birlikte tamamını karşılayıp karşılamadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Haciz İhbarnamesi Tebliğ Edildiği An İtibariyle Hüküm İfade Eder. DuraN 0 658 04-11-2020, Saat: 08:24
Son Mesaj: DuraN
 Doğması Muhtemel Alacaklar için 3.Kişiye Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi DuraN 0 564 04-11-2020, Saat: 08:18
Son Mesaj: DuraN
 Dosya Alacağına Hacizden Sonra Yapılan Feragatin Haciz Alacaklısının Haklarını Etkilemeyeceği DuraN 0 510 26-10-2020, Saat: 21:04
Son Mesaj: DuraN
İCRA BORCUNU YAPILANDIRAN YENİ TARİHLİ TAAHHÜDÜN ESKİYİ GEÇERSİZ KILACAĞI DuraN 0 462 06-01-2020, Saat: 23:11
Son Mesaj: DuraN
Kefilin, asıl borçlunun borcunu ödemesi halinde, (tasarrufun iptali davası yönünden) DuraN 0 406 06-01-2020, Saat: 22:53
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı, Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı icra, Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı hukuk, Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı haciz, Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı satış, Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı Kıymet takdiri, Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı Hakkında, Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı nedir, Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı myicra, Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı icra takibi, Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılamalı araç haczi


Foruma Git: