*  İçtihat Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür
0
Yorum
573
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Aktif
Administrator
1,104
(Mesajlar)
1,020
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
01-08-2020, Saat: 23:24
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/9164 KARAR NO : 2016/14092 İçtihat
   
(Karar Tarihi : 12/05/2016)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1-İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına, HUMK'nun 438. ve İİK'nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:
2-Alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı banka vekilleri olan Av. ... ile Av. ...'un ihaleye katılmak için icra dairesine gittiklerini ve ihaleye katıldıklarını, ihalenin bitimine 5 - 6 dakika kala icra müdürünün vekaletname istemesi üzerine vekaletnamenin asıl icra dosyasında olduğunu beyan ettiklerini ve asıl icra dosyasında bilirkişi masrafını yatırdıklarına dair dekontu göstermelerine rağmen, icra müdürünün sürdükleri peyi ihale tutanağına yazmadığını ileri sürerek ihalenin feshini talep ettiği, mahkemece; alacaklı vekili olarak ihaleye katılmak isteyen avukatların vekaletname sunamadıkları ve isimlerinin talimat gönderme yazısında bulunmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği görülmektedir.
6100 sayılı HMK'nun 77/1. maddesinde; ".....Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir..." düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda, alacaklı vekili olarak ihale katılıp pey sürmek isteyen Av. ...'nın, baro kimlik kartı ve alacaklı .... personeli olduğunu gösterir kartını icra müdürüne ibraz ettiği, icra dosyası kapsamında bulunan ve icra müdürlüğünce tutulan tutanaktan anlaşılmaktadır. Avukat tarafından ibraz edilen belgeler dikkate alındığında, yukarıda anılan düzenleme uyarınca, avukat, vekaletnamesini daha sonra sunmak üzere ihaleye katılıp pey sürebilir. Nitekim Av. ...'un ihale saatinden sonra icra dosyasına vekaletnamesini sunduğu görülmektedir. Sunulan ve .... Noterliğince düzenlenen 4.4.2014 tarihli ve 14999 yevmiye nolu vekaletnamenin incelenmesinde, Av. ... ile Av. ...'un alacaklı ....'nin vekilleri oldukları anlaşılmaktadır. İcra dosyası kapsamında bulunan icra müdürlüğünce tutulan tutanaktan, alacaklı banka vekillerinin pey sürmesinin engellendiği görülmüş olup, ihaleye katılımın engellenmesi ihaleye fesat niteliğindedir.
O halde, mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
KARAR : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
Takibe konu çekte ibraz tarihinin bulunmaması DuraN 0 395 19-09-2020, Saat: 21:19
Son Mesaj: DuraN
 Özel Hastane Ruhsatının Haczi Mümkündür Birkan 0 485 19-06-2020, Saat: 00:20
Son Mesaj: Birkan
 Bankaya İbraz Edilmeyen Çekler Kambiyo Vasfı Taşımaz IŞIKDEMİR 0 707 23-01-2020, Saat: 22:12
Son Mesaj: IŞIKDEMİR
 Çocuğu teslim almak/etmek için yapılan giderlerinin alacaklının üstlenmesi gerekeceği DuraN 0 543 21-01-2020, Saat: 21:28
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür, Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür icra, Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür hukuk, Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür haciz, Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür satış, Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür Kıymet takdiri, Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür Hakkında, Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür nedir, Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür myicra, Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür icra takibi, Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür araç haczi


Foruma Git: