*  İçtihat İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi-
0
Yorum
184
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
883
(Mesajlar)
839
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
09-08-2020, Saat: 23:09
İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi-

İlamlı icra takibinde mükerrerlik şikayetinin süresiz olarak yapılabileceği, bu konudaki şikayetin duruşma açılarak incelenmesi gerektiği-


Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, ... 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.07.2015 tarih, 2015/568 E.-201/326 K. sayılı ilamına dayalı olarak ... 10. İcra Müdürlüğü'nün 2015/10382 Esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını; mahkemenin bozma öncesi ilamına dayanılarak asıl dava için, ... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2011/12423 Esas, birleşen dava için ise ... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2011/12424 Esas sayılı takip dosyaları ile daha önce takip başlatılmış olduğu, bu nedenle bozma sonrası başlatılan takibin mükerer olduğu, son yapılan takipte istenen vekalet ücreti, yargılama giderleri, ana para ve faizin fazla talep edildiği, davacı sayısı ile icra emrindeki alacaklı sayısının uyuşmadığı, 2011/12424 Esas sayılı icra dosyasına 59.861,00 TL ödeme yapıldığı ve mahsubu gerektiğini belirterek, takibin ilk açılan ... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2011/12423 Esas sayılı takip dosyası üzerinden devamını talep etmiş, mahkemece; şikayetin kısmen kabulüne karar verilmiş, kararın borçlu idare vekili tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Takibin mükerrer olduğu yönündeki şikayet ilamlı icra takibinde ilama aykırılık nedeni içinde değerlendirilmelidir. Bu nedenle anılan başvuru İİK'nun 16/2. maddesine göre süresiz şikayete tabidir (HGK'nun 21.06.2000 tarih, 2000/12-1002 sayılı kararı).
Öte yandan İİK'nun 18. maddesine göre, icra mahkemesinde basit yargılama usulü uygulanır. Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi icra mahkemesine ifade zapt ettirmek suretiyle de olur. Aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi, şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasını ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder. Her ne kadar İİK'nun 18/3. maddesi gereğince aksine hüküm bulunmayan hallerde duruşma yapılmasına gerek olup olmadığı icra mahkemesi'nin takdirine bırakılmış ise de, anılan takdir yetkisi mutlak bir seçimlik hak olmayıp, halin icabına göre işin duruşmalı olarak incelenmesi gerektiği durumlarda mahkeme takdir yetkisini duruşma yapmaktan yana kullanmalıdır. Mahkeme duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir.
Somut olayda, ... 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.07.2015 tarih, 2015/568 E.-201/326 K. ilamına dayalı olarak asıl dava için, ... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2011/12423 Esas, birleşen dava için ise ... 5. İcra Müdürlüğü' nün 2011/12424 Esas sayılı takip dosyaları ile takip başlatıldığı, kararın Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 08.03.2012 tarih ve 2011/732 E.-2012/4373K. sayılı ilamı ile bozulduğu ve bozma sonrası aynı mahkemece yeniden yapılan yargılama neticesinde verilen 07.07.2015 tarih, 2012/568 E.-2015/326 K. sayılı ilam ile birleşen davada yönünden feragat nedeniyle davanın reddine ve asıl dava yönünden esas hakkında hüküm kurulduğu ve ilama dayalı olarak şikayet konusu ... 10. İcra Müdürlüğü'nün 2015/10382 Esas sayılı takip dosyası ile ikinci bir takip başlatıldığı, dolayısıyla ilk başlatılan takip dosyasında tahsili mümkün olan alacağın, makul bir neden olmaksızın yeni bir takip ile istendiği, mahkemece borçlunun mükerrer takip iddiası incelenmeksizin süre aşımı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece ilamlı icra takibinde mükerrerlik şikayetinin süresiz olarak yapılabileceği gözetilmek suretiyle İİK'nun 18. maddesi gereğince duruşma açılarak taraf beyanları alındıktan sonra, takibin mükerrer olup olmadığı tespit edilerek sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile evrak üzerinden karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
12. HD. 16.03.2020 T. 9462/2696
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Kambiyo Senetlerine Özgü H.Y.ile İpoteğin Paraya Çev.Yol.Takip Mükerrerlik Oluşturur DuraN 2 1,041 18-07-2020, Saat: 20:11
Son Mesaj: DuraN
 Senet aslının icra kasasında olmadığına ilişkin şikayet süresi DuraN 0 371 17-04-2020, Saat: 23:59
Son Mesaj: DuraN
 Takibe yönelik itiraz ve şikayet hakkında verilen icra mah.Kar.kesinleşmeden satışa gidilemez DuraN 0 444 04-03-2020, Saat: 22:41
Son Mesaj: DuraN
Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayet Hakkında Verilen İcra Mah. Kararı Kesinleşmeden DuraN 0 528 16-01-2020, Saat: 17:15
Son Mesaj: DuraN
İhtiyati Tedbir Kararının İnfazı için İlamlı İcra Takibi Yapılamayacağı DuraN 0 397 13-01-2020, Saat: 22:11
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi-, İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- icra, İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- hukuk, İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- haciz, İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- satış, İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- Kıymet takdiri, İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- Hakkında, İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- nedir, İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- myicra, İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- icra takibi, İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi- araç haczi


Foruma Git: