*  İçtihat İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı
0
Yorum
615
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
872
(Mesajlar)
830
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
16-08-2020, Saat: 08:02
Borçlu kiracı, takip talebine dayanak olan kira sözleşmesindeki imzayı reddetmiş fakat kiracılık ilişkisinin varlığını kabul ederek bir başka tarihli kira sözleşmesinin geçerli olduğunu öne sürmüşse; yetkisi dar olan icra mahkemesinin, hangi kira sözleşmesinin geçerli olduğu hususundaki yargılamayı genel mahkemeye bırakması ve bu sebeple itirazın kaldırılması talebinin reddine karar vermesi gerektiği- Uyuşmazlığın esası ile ilgili karar verilmediği için de alacaklı aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmemesi gerektiği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Alacaklının icra mahkemesine başvurusunda, itirazın kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece borçlu kiracı tarafından takibe konu kira borcunun tamamının ödenmiş olduğu gerekçesi ile talebin reddine ve alacaklı aleyhine icra inkar tazminatına karar verildiği, alacaklının istinaf kanun yoluna başvurusunda, diğer istinaf sebeplerinin yanında aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilemeyeceğini ve icra mahkemesi'nce kira sözleşmesinin geçerli olup olmadığının değerlendirilemeyeceğini ileri sürdüğü, Bölge Adliye mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

Somut olayda, borçlu kiracı, takip talebine dayanak kira sözleşmesindeki imzayı reddetmekle beraber kiracılık ilişkisini kabul ederek 01/10/2011 tarihli kira sözleşmesinin geçerli olduğunu belirtmiştir. Dar yetkili icra mahkemesince hangi kira sözleşmesinin geçerli olduğu hususunun genel mahkemede yargılamayı gerektirdiği nazara alınarak bu gerekçe ile itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi ve uyuşmazlığın esası ile ilgili karar verilmediği için de alacaklı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmemesi gerekirken, İlk Derece Mahkemesi'nce yazılı şekilde karar verilmesi ve istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'nce başvurunun esastan reddine karar verilmesi doğru değil ise de neticede istemin reddedildiği ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin 2019/944 Esas, 2019/895 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, Isparta İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/325 Esas, 2019/136 Karar sayılı kararının düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile; ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin 2019/944 Esas, 2019/895 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, Isparta İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/325 Esas, 2019/136 Karar sayılı kararının hüküm fıkrasının 3 nolu bendinin hüküm fıkrasından tamamen çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 370/2. maddesi uyarınca ONANMASINA, karar düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 11/03/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 11.03.2020 T. E: 1244 , K: 2548
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Alacağın temliki- İmzaya itiraz- Kötü niyet tazminatı- DuraN 0 307 20-03-2020, Saat: 22:43
Son Mesaj: DuraN
Hakem Tazminatı Alacağının Haczi DuraN 0 314 06-01-2020, Saat: 22:50
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı, İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı icra, İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı hukuk, İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı haciz, İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı satış, İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı Kıymet takdiri, İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı Hakkında, İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı nedir, İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı myicra, İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı icra takibi, İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı araç haczi


Foruma Git: