*  HGK Kesin Aciz Belgesi
1
Yorum
703
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
892
(Mesajlar)
848
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
23-08-2020, Saat: 22:11
İCRA TAKIBI SONUCUNDA PARALARIN PAYLAŞTIRILMASINDAN SONRA alacakliya verilen belgeye KESIN ACIZ BELGESI DENIR. Bu belge İİK. 143.maddede açıklanmıştır. Bu belge İİK. m.68 anlamında borç ikrarını havi bir senet mahiyetindedir.Ayrıca haciz sırasında borçlunun haczedilebilir hiçbir malı bulunmazsa bunu belgeleyen haciz tutanağı da 143. madde anlamında kesin aciz belgesi niteliğindedir. Bu tutanak doğrudan doğruya kesin aciz belgesi yerine geçtiğinden alacaklıya ayrıca bir aciz belgesi verilmez.İcra memurunun borçlunun haczi kabil malının bulunup bulunmadığını araştırması ve haciz tutanağında açıkça göstermesi gerekir. Şayet borçlunun haczedilebilir malının bulunduğu anlaşılmışsa kesin aciz belgesi verilemez.Aciz belgesi niteliğindeki haciz tutanağı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 8. maddesi gereğince “aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge” niteliğindedir. Hukuk Genel Kurulu'nun 02.03.2005 gün ve E:2005/15-100, K:119
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
892
(Mesajlar)
848
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#2
23-08-2020, Saat: 22:12
ACIZ BELGESI BORÇLUNUN MALVARLIĞININ ALACAKLININ ALACAĞINI KARŞILAMAYA YETMEDIĞINI GÖSTEREN TEK ISPAT ARACIDIR. Haczedilen taşınır ve taşınmazlar hakkında, haczin yapıldığı mahalde haczi yapan memur tarafından bir tutanak düzenlenir... Borçlunun haczedilen malları alacağı karşılamaya yeterli olmazsa veya haczi kabil mal bulunmazsa bunlar da tutanağa yazılır (İİK.m.102/son). İCRACA TAKDIR EDILEN KIYMETE GÖRE HACZEDILEN MALLARIN ALACAĞI KARŞILAMADIĞI ANLAŞILIRSA BUNA ILIŞKIN HACIZ TUTANAĞI DA GEÇICI ACIZ BELGESI SAYILIR (M.105/2) . Eş söyleyişle, haciz sırasında borçlunun bir kısım malları bulunmasına karşın, bunların takdir edilen kıymetine göre takibe konu alacağı karşılamaya yetmediği anlaşılırsa, buna ilişkin haciz tutanağı geçici aciz belgesi olarak kabul edilmektedir (İİK.m.105/2). Bu halde, borçlunun haczi kabil malı bulunmadığının haciz tutanağında açıkça yazılı olması gerekir. Aksi halde tutanak aciz belgesi niteliği taşımaz. Kesin aciz belgesinde de olduğu gibi borçluya AYRICA ACIZ BELGESI VERILMEZ. Buna ilişkin HACIZ TUTANAĞI GEÇICI ACIZ BELGESI HÜKMÜNDEDIR. Geçici aciz belgesi kesin aciz belgesinden farklı olarak İİK. 68.madde anlamında borç ikrarını havi bir senet niteliğinde değildir. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2011/13-304 KARAR NO: 2011/438
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu Yazdır


Anahtar Kelimeler

Kesin Aciz Belgesi, Kesin Aciz Belgesi icra, Kesin Aciz Belgesi hukuk, Kesin Aciz Belgesi haciz, Kesin Aciz Belgesi satış, Kesin Aciz Belgesi Kıymet takdiri, Kesin Aciz Belgesi Hakkında, Kesin Aciz Belgesi nedir, Kesin Aciz Belgesi myicra, Kesin Aciz Belgesi icra takibi, Kesin Aciz Belgesi araç haczi


Foruma Git: