*  İçtihat İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması-
0
Yorum
324
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
892
(Mesajlar)
848
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
17-10-2020, Saat: 23:12
Borçlunun "itirazının asıl icra dairesince dikkate alınmayarak itiraz tarihinden sonra yapılan tüm işlemlerin iptalini, takibin durdurulmasını, satışın iptali ile taşınmazın yeniden borçlu adına tesciline karar verilmesini ve haczin kaldırılmasını" talep ettiği şikayetinde ileri sürdüğü hususların ihalenin feshi sebeplerinden olmadığı-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; takibe... İcra Müdürlüğü kanalı ile itiraz edildiğini, ancak her nasılsa itirazın asıl icra dairesince dikkate alınmayarak borçlu hakkında takibe devam edildiğini ileri sürülerek itiraz tarihinden sonra yapılan tüm işlemlerin iptalini, takibin durdurulmasını, satışın iptali ile taşınmazın yeniden borçlu adına tesciline karar verilmesini ve haczin kaldırılmasını talep ettiği, ilk derece mahkemesince şikayetin kabulü ile borçlunun ilamsız takibe itiraz ettiği tarihi olan 04/04/2016 tarihinden sonra borçlu yönünden yapılan tüm icra işlemlerinin iptaline, satışın iptaline, borçlunun mal varlığı üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b(1) maddesi uyarınca esastan reddine karar verildiği görülmüştür.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK'nun 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmiştir. Sadece, BK'nun 226. maddesinde (6098 sayılı TBK’nun 281. maddesinde) yazılı nedenler de dahil olmak üzere, satış ilanının tebliğ edilmemiş olması, satılan malın esaslı niteliklerindeki hata ve ihaledeki fesat nedenleriyle ihalenin feshedilebileceği düzenlenmiştir.

İhalenin feshi nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında;

1-İhaleye fesat karıştırılmış olması

2-Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler

3-İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler

4-Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde sıralanmıştır.

Somut olayda, haczedilen taşınmazın 16.08.2018 tarihli ihalede 3. kişi tarafından satın alındığı, ihalenin kesinleşmesi ile taşınmazın ihale alıcısı adına tescil edildiği, şikayet yolu ile ileri sürülen hususların yukarıda bahsedilen ihalenin feshi sebeplerinden olmadığı görülmekle ilk derece mahkemesince satışın iptaline yönelik talebin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin 13.03.2019 tarih ve 2019/207 E. - 2019/515 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 06.12.2018 tarih ve 2018/632 E. - 2018/818 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, 24/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 24.06.2020 T. E: 2019/8921, K: 5467
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 İhalenin Feshi Halinde Tellaliye Harcı iade Edilmez DuraN 0 312 15-08-2020, Saat: 11:06
Son Mesaj: DuraN
 İhalenin feshi- Satış ilanının amacı- İİK. mad. 150/e uyarınca satış isteme süresi- DuraN 0 453 09-08-2020, Saat: 23:05
Son Mesaj: DuraN
 Sıra Cetvelinde Dikkate Alınacak Haciz Tarihleri DuraN 0 431 14-06-2020, Saat: 13:09
Son Mesaj: DuraN
 İhalenin Feshi - Teminatın Bankaya Yatırılması DuraN 0 548 28-05-2020, Saat: 23:47
Son Mesaj: DuraN
 İhalenin Feshi Davasında Kabul DuraN 0 560 26-05-2020, Saat: 00:28
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması-, İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması- icra, İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması- hukuk, İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması- haciz, İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması- satış, İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması- Kıymet takdiri, İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması- Hakkında, İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması- nedir, İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması- myicra, İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması- icra takibi, İhalenin feshi sebepleri- Borca itirazın dikkate alınmaması- araç haczi


Foruma Git: