985 Toplam Yorum Sayısı
916 Toplam Konu Sayısı
2,305 Toplam Üye Sayısı
0.53 Günlük Ortalama Yorum
0.49 Günlük Ortalama Konu
1.24 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.43 Üye Başına Ortalama Yorum
0.4 Üye Başına Ortalama Konu
0.08 Konu Başına Yorum
0.78% Yorum Yazanların Ortalama