Ana Sayfa / Genel / Esas ve Aile Bürosu

Esas ve Aile Bürosu

Esas ve Aile Bürosunun Görevine Giren İş ve İşlemler

1- İlamlı, ilamsız yetkisizlikle gelen dosyalara ve iflas takiplerine ilişkin dosyaların açılması ve gerekli harç ve masrafların alınması.
2- İnternet ortamında açılan takiplerin eksik işlemlerinin yapılması,
3- Tedbir kararlarına ilişkin takiplerin açılması ve kararların uygulanması
4- İhtiyati Haciz kararlarına ilişkin takiplerin açılması.
5- Borçluların mernis adreslerinin, vergi numaraların ve T:CKimlik numaralarının güncellenmesi, adres araştırılması
6- Açılan takip dosyalarına ilişkin takibin kesinleştirilmesi aşamasına kadar yapılan tüm tebligat işlemlerini (Normal tebliğat, T.K 21/2 maddesi gereği tebligat, T.K. 35 mad. göre tebligat vs) yerine getirmek.
7- İ.İ.K 54 maddesinde belirtilen her türlü yazışma ve işlemler
8- Kıymetli evrakların alınması, saklanması, teminat mektuplarının alınması saklanması ve işi biten evrakların teslim işlemleri
9- Tehir-i İcra Taleplerinin değerlendirilmesi, teminat mektuplarının alınması
10- Çocuk teslimi işlemleri ve Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin tedbir kararlarının İnfazı
11- İlamsız takip dosyalarına ilişkin itiraz taleplerinin değerlendirilmesi
12- Açılan takipler kesinleşinceye kadar tüm tarama işlemleri
13- Takipsizlikle kapatılan tüm dosyaların yenilenmesi işlemleri
14- Dosya birleştirme işlemleri
15- Yetkisizlik kararının kesinleşmesi üzerine dosyaların yetkili İcra Dairesine gönderilmesi,
16- İflas dosyalarının takibi ve sonuçlandırılması.

Hakkında DuraN

Bir Cevap Yazın