Ana Sayfa / Birimler / Mali İşlemler Bürosu

Mali İşlemler Bürosu

Mali İşlemler Bürosunun Görevine Giren İş ve İşlemler

1- Tahsilatların yapılması
2- Reddiyatlarının (Posta Reddiyatları Hariç) ve bunlardan kesilen harçların ilgili kurum ve kişilere gönderilmesi
3- Alacaklıların iban numaralarının kontrolü ve güncellenmesi
4- İhtiyati Haciz teminatlarının iadesi için Mahkemeye müzekkere yazılması
5- Dosya hesap işlemlerinin yapılması
6- Bilirkişi ödemelerinin yapılması ve ödemelerden kaynaklı vergi ile harçların ilgili kurumlara ödenmesi ve takibi
7- İhalenin feshi davası açılan dosyalarda paraların nemalandırılması
8- Haciz sonrasında paraların paylaştırılması gereken hallerde sıra – derece kararının hazırlanması
9- Avans iadelerinin ilgililere yapılması / Dosyadaki avansların talimat dosyalarına gönderilmesi
10- Vazgeçme / Feragat / Haricen Tahsil işlemlerinin yapılması, harçlarının tahsili ve hacizlerin kaldırılarak, dosyaların kapatılması
11- Daire dışında yapılan haciz, satış, teslim işlemlerinden doğan haciz bildirimlerinin Adliye Mutemedine bildirilmesi
12- Haciz / Satış / Teslim ve Kıymet takdiri işlemleri için araçlara takdir edilen ücretlerin ödenmesi
13- Borçlulara bakiye borç muhtırası gönderilmesi,
14- Her ay düzenli olarak Cezaevi Yapı Pulu Bedeli ile hacze gidilen araçların bilgilerinin Bakanlığın ilgili birimlerine bildirilmesi

Hakkında DuraN

Bu habere de bakabilirisiniz

Muhabere Bürosu

Muhabere Bürosunun Görevlerine Giren İş ve İşlemler Müdürlüğümüze gelen evrakların teslim alınması ve taranarak dosyasına …

Bir Cevap Yazın