Ana Sayfa / Birimler / Satış Bürosu

Satış Bürosu

Satış Bürosunun Görevine Giren İş ve İşlemler

1- Taşınmazların ve ipotekli – rehinli malların kıymet takdiri işlemlerini yapmak (Değer tespiti, kıymet takdir raporlarının taraflara tebliği ve kıymet takdirinin kesinleştirilmesi vs.)
2- Rehin ve İpotek takiplerinin tüm işlemlerini yerine getirmek (Rehin ve İpotek şerhlerinin işlenmesi, kıymet takdiri, satış işlemleri vs.)
3- Rehinli araçların yakalama avanslarının tahsili ve yakalanan araçların değer tespiti ve fiili durumlarının tespiti
4- İ.İ.K.nun 100. maddesine yarar bilgilerin istenilmesi ve bu tür istenilen bilgilere cevap verilmesi,
5- İpotekli Taşınmazların kaydına rehin şerhinin konulması ve kaldırılması
6- Rehinli menkul malların kaydına rehin şerhinin ve yakalama şerhinin konulması ve kaldırılması
7- İpotekli ve rehinli takiplerde vazgeçme ve haricen tahsil işlemlerinin yerine getirilmesi ve bu işlemlerden doğan harçların alınması, dosyaların kapatılması ve şerhlerin kaldırılmasına ilişkin gerekli yazışmaların yapılması
8- Menkul ve gayrimenkul satışlarına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve eksikliklerin tamamlattırılarak, satışlarının hazırlanması,
9- Menkul ve gayrimenkullerin fiziki ve e-ortamda yapılan tüm ihale işlemlerinin yapılması,
10- Satış sonrası yapılması gereken tüm işlemleri yapmak (Satıştan kaynaklanan gerekli vergi ve harçların ödenmesi, tescil yazılarının hazırlanması ve teslim ile tahliye işlemlerinin yapılması)
11- Kesin Aciz Vesikası ve Kesin – Geçici Rehin Açığı Belgelerinin verilmesi
12- Satış sonrası derece kararlarının ve sıra cetvellerinin hazırlanması, kesinleştirme işlemlerinin yerine getirilmesi
13- Satış ile ilgili tüm talimatların kayıtlarının yapılması ve gerekli yazışma ve sonuçlandırma işlemlerinin yerine getirilmesi,
14- Satış sonrası gerekli KDV beyannamelerinin verilmesi ve takibi
15- Aylık KDV Beyannamesinin Vergi Dairesine bildirilmesi

Hakkında DuraN

Bu habere de bakabilirisiniz

Muhabere Bürosu

Muhabere Bürosunun Görevlerine Giren İş ve İşlemler Müdürlüğümüze gelen evrakların teslim alınması ve taranarak dosyasına …

Bir Cevap Yazın