Ana Sayfa / Duyurular / HACİZ BÜROSUNA Gönderilen Talepler Hakkında (Önemli Duyuru)!!!
İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

HACİZ BÜROSUNA Gönderilen Talepler Hakkında (Önemli Duyuru)!!!

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması ProjesiMüdürlüğümüz Haciz Bürosuna gönderilen taleplerde aynı dosyadan gönderilen taleplerde Maaş – Araç ve Genel Taleplerin ayrı ayrı gönderildiği ve bunun da her bir talep için ayrı ayrı aynı dosyadan toplamda 3 kez değerlendirme yapılmasına ve iş ve işlemlerin gecikmesine ve siz talep edenlerin hak kayıplarına neden olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle yukarıda yazılı taleplerde şunlara dikkat edilmesi Önem Arzetmektedir.

  1. Sadece Maaş ve Araç Haczi talebi gönderilecek ise bu talebin ikisinin de birleştirilerek gönderilmesi,
  2. Bu talepler dışında genel bir talep gönderilmesi gerekiyor ise tüm taleplerin birleştilerek gönderilmesi,
  3. Gönderilecek taleplerde daha önce yayınlanmış olan “Birimlere Gönderilecek Taleplerde Dikkat Edilmesi Gerekenler” Başlıklı yazı da dikkate alınarak gönderilemsi gerekmektedir.

Talep örnekleri ekte sunulmuştur.

Genel Talep Örneği

Maaş ve Araç Haczi Talep Örneği

Hakkında DuraN

Bu habere de bakabilirisiniz

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

Avukat Sekreterleri (Çalışanları)’nın Elden Getirdiği Evraklar Hakkında

Bir kısım avukat çalışanlarının yaptıkları iş ve işlemlerden kaynaklı olarak doğan sorunlar nedeniyle Gaziantep Barosu …