Ana Sayfa / Duyurular / Yakalama ve Muhafaza Taleplerinde Alınacak Ücretler
İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

Yakalama ve Muhafaza Taleplerinde Alınacak Ücretler

Aşağıda belirlenen tarife tamamen Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

YAKALAMA/MUHAFAZA TALEPLERİNDE ALINACAK ÜCRET LİSTESİ

Dayanak       :

  • 23/08/2016 tarih ve 29810 sayılı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 19/2 maddesi.
  • 07/06/2016 tarih ve 29735 sayılı 2016 yılı Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar için Alınacak Ücret Tarifesi
  • 2918 Sayılı Kanunun 3 Maddesi.

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 19/2.maddesi gereğince en az 6 aylık yediemin ücreti alınması gerekmektedir.

  • İş Makineleri için günlük 12,00.TL.den 6 aylık 2.160,00.TL. + 170,00.TL. memur yolluğu ve tebliğ masrafları olmak üzere toplam 2.330,00.TL.
  • Otobüs, Çekici, Lastik Tekerlekli Traktörler ve kamyonlar için günlük 10,00.TL.den 6 aylık 1.800,00.TL. + 170,00.TL. memur yolluğu ve tebliğ masrafları olmak üzere toplam 1.970,00.TL.
  • Minibüs, midibüs ve kamyonetler için günlük 8,00.TL.den 6 aylık 1.440,00.TL. + 170,00.TL. memur yolluğu ve tebliğ masrafları olmak üzere toplam 1.610,00.TL.
  • Diğer binek ve yük vasıtaları (2918 Sayılı Kanununda geçen Römork, Yarı Römork, Hafif Römork, Arazi Taşıtı) ile otomobiller için günlük 7,00.TL.den 6 aylık 1.260,00.TL. + 170,00.TL. memur yolluğu ve tebliğ masrafları olmak üzere toplam 1.430,00.TL.
  • Yukarıda yazılı yakalama/muhafaza avans ücretleri peşin olarak ve her bir araç için ayrı ayrı alınır.
  • Yukarıda yazılı taşınırlar dışındaki, mahallinde fiili haciz ve muhafazası talep edilen mallar için tespit edilecek toplam değer üzerinden binde 1 oranında icra memuru tarafından hesaplanarak muhafaza işlemi yapılmadan önce peşin olarak alınır.
  • Her halükarda belirlenecek yediemin ücreti satışa esas değerin %30’unu aşamaz.

Araç yakalama ücretlerinin alınmasında yukarıda dayanak maddeleri yazılı hususlar dikkate alınarak yukarıdaki tarife üzerinden her bir araç için ayrı ayrı yakalama ücreti alınacaktır. 26/01/2017

Hakkında DuraN

Bu habere de bakabilirisiniz

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

Kurumsal Dosyalar İle İlgili Toplantı Yapılmasına İlişkin Duyuru

9 Kasım 2016 Çarşamba Günü Saat 14.00 da Toplu Dosyası olan (Kurum Avukatları) ile Adliye …