Ana Sayfa / DuraN

DuraN

2.İcra Müdürlüğü Birleştirilen Dosya Listesi

Gaziantep 2.İcra Müdürlüğü’nün Gaziantep 13.İcra Müdürlüğü ile birleştirilme işlemleri tamamlanmıştır. Eski İcra Dairesi ve Yeni İcra Dairesi Dosya Numaralarına Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz. 2.İcra Müdürlüğü Birleştirilen Dosya Listesi   İflas Dosyaları 2011/1 (Eski Nu.)  – 2017/1 (Yeni Dosya Nu.) 2012/1 (Eski Nu.)  – 2017/2 (Yeni Dosya Nu.) 2012/2 (Eski Nu.)  – …

Devamını Oku »

AVUKAT PORTAL’DAN TALEP ATILMASINA İLİŞKİN HATA İLE İLGİLİ DUYURU

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

Son güncellemeler sonrasında Avukat Portal ekranından atılan taleplere ilişkin meydana gelen hata ile ilgili yapılan duyuru metni aşağıda belirtilmiştir. İyi çalışmalar. Merhabalar; Avukat portal üzerinden yapılan evrak gönderimlerinde Esas No ile aranarak işlem yapıldığında bahsettiğiniz sorun yaşanmaktadır. Tüm dosyalarım seçeneği altında icra evrakı seçilerek gönderildiğinde problem olmadığı anlaşılmıştır. Muhtemelen 24/03/2017 …

Devamını Oku »

Yakalama ve Muhafaza Taleplerinde Alınacak Ücretler

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

Aşağıda belirlenen tarife tamamen Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.   YAKALAMA/MUHAFAZA TALEPLERİNDE ALINACAK ÜCRET LİSTESİ Dayanak       : 23/08/2016 tarih ve 29810 sayılı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 19/2 maddesi. 07/06/2016 tarih ve 29735 sayılı 2016 yılı Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar için …

Devamını Oku »

İcra Katipliği Sınav İlanı

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

İ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve Bakanlığımızca yapılacak sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 810 icra kâtibi alınacaktır. 1-) Genel Şartlar …

Devamını Oku »

Avukat Sekreterleri (Çalışanları)’nın Elden Getirdiği Evraklar Hakkında

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

Bir kısım avukat çalışanlarının yaptıkları iş ve işlemlerden kaynaklı olarak doğan sorunlar nedeniyle Gaziantep Barosu Başkanlığı’na hitaben yazılan 28/11/2016 tarihli yazıda da belirtildiği üzere, 1) Gaziantep Barosu tarafından verilmiş Avukat Sekreter kimliği bulunmayan kişilerden herhangi bir şekilde evrak alınmayacağı ve getirdikleri evraklar ile ilgili işlem yapılmayacağının, 2) Avukat Sekreteri kimliğine …

Devamını Oku »

Kurumsal Dosyalar İle İlgili Toplantı Yapılmasına İlişkin Duyuru

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

9 Kasım 2016 Çarşamba Günü Saat 14.00 da Toplu Dosyası olan (Kurum Avukatları) ile Adliye içerisinde yer alan Halk Girişindeki Baro Odasında SADECE HACİZ İŞLEMLERİ ile ilgili sorunların paylaşılması, çözülmesi ve öneriler ile çözümlerin konuşulması ve tartışılması amacıyla toplantı yapılacaktır. Kurum Avukatı arkadaşları belirtilen gün ve saatteki toplantı da görmek …

Devamını Oku »

KHK Gereğince Dava ve Takiplerde Usul

29 Ekim 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29872 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/675 Dava ve takip usulü MADDE 16- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun …

Devamını Oku »

Özel Yasalara Göre Haczedilmezlikler

FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunun 20.maddesi gereğince kiralayanın borcundan dolayı finansal kiralama konusu mallar haczedilemez. “ Finansal kiralama konusu bir malın kiracısının icra takibine uğraması halinde, kiralayan üçüncü şahıs veya kiracı borçlunun icra müdürüne yapacağı müracaatla bu mallar takip dışı bırakılır. Bu işlem bir istihkak iddiası …

Devamını Oku »

(ÖNEMLİ!!!) TALEPLERİN GÖNDERİLMESİ VE YENİ UYGULAMA

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

          UYAP Sisteminde yapılan değişiklik sonrasında, talepler Dosya Arşiv Bürosuna gitmeden, direk işlem yapacak kişi veya birimlerin ekranlarına düşmesi sağlanmıştır. Bu nedenle taleplerin Avukat Portal’da yer alan uygun karşılıklarına göre atılması gerekmektedir. Burada yer alan uygun karşılıklara göre atılmaması halinde taleplerin işleme alınmasında sıkıntılar yaşanacaktır.             Taleplerinizin hızlı bir şekilde …

Devamını Oku »