İcra Personelleri ve Hukukçuları Sanal Platformu

Switch to desktop Register Login

.:İcra Personelleri ve Hukukçuları Platformu.

Pilot İcra Dairesi Birimleri ve Birimlerin Görevleri

ESAS VE AİLE BÜROSU

 Takip talebi ile başlayan ve takibin kesinleşmesine kadar geçen sürede yapılması gereken tüm iş ve işlemler ile çocuğun anne ve babasına teslimine dair işlemlerin yerine getirileceği büro Esas ve Aile Bürosudur. 

 • Takip Taleplerinin Kabulü,
 • Borcun Taksitlendirilmesi,
 • Kıymetli Evrakın Muhafazası,
 • Takip Açılırken Tahakkuk Eden Harçların Tahsilatı,
 • Tehiri İcra İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,
 • Takibe İtiraz ve Mal Beyanı,
 • Çoçuk Teslimi,

İşlemleri ile takip talebiyle başlayan ve takibin kesinleşmesine kadar geçen aşamada yapılması gereken işlemler yerine getirilmektedir. 

 

HACİZ BÜROSU

Takibin kesinleşmesinden satış talebine kadar geçen sürede yapılması gereken tüm iş ve işlemler ile başka yer icra dairelerinden gelen haciz ile ilgili talimatların yerine getirileceği büro Haciz Bürosudur.

 • Mal Varlığının Araştırılması,
 • Fiili Haciz ve E-Haciz,
 • Hukuken Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların İadesi ve Tasfiyesi,
 • Hazcedilen Kıymetli Eşyaların Muhafazası,
 • İstihkak İddiası, Taksitlendirme Talebi ve İhtiyati Haciz,
 • Tahliye, Hapis Hakkı, Müdahalenin Meni ve Kâl,

İşlemleri ile takibin kesinleşmesinden satış talebine kadar geçen aşamada yapılması gereken diğer işlemlerine yerine getirmektedir.

 

MALİ İŞLEMLER BÜROSU

İcra Dairesinde yapılması gereken tüm parasal işlemlerin yerine getirildiği büro Mali İşlemler Bürosudur. 

 • Harç, Vergi ve Borç Tahsilatlarının POS cihasıyla veya bankaya talimat verilmesi suretiyle yerine getirilmesi,
 • Dosya borç miktarının hesaplanması,
 • Hak sahiplerine yapılacak ödemelerin banka aracılığıyla onlien olarak yerine getirilmesi gibi işlemler ile başka büroların görev alanına girmeyen parasal tüm iş ve işlemleri yerine getirilmektedir. 

 

SATIŞ BÜROSU

Satış talebinin yapılmasından paraların paylaştırılması aşamasının sonuna kadar yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirileceği büro Satış Bürosudur.

 • Satış taleplerinin kabul edilmesi, masrafların hesaplanması, kıymet takdirinin yapılması ve kesinleştirilmesi, tüm satış hazırlıklarının yapılması, satış kararının verilmesi, kiracılara tebligat, taşınmazların idare ve işletmesi (taşınmaz mal fotoğraflarının sisteme aktarılması), tarama işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Satış ilanlarının internet ortamına aktarılması,
 • Taşınır ve taşınmaz mal ihalesinin yapılması,
 • Tescil ve teslim işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Elektronik tekliflerin takip edimesi, taminatların ve ihale bedellerinin tahsili ve iade işlemlerini takip,
 • Vergi, harç ve ihale bedelinin tahsili için tahakkuk evrakının hazırlanması, nemalandırılması, KDV ve damga vergisi beyannamelerinin verilmesi, 
 • İhale alıcı bilgilerinin girilmesi, sıra cetvelinin yapılması, tebliği, kesinleştirilmesi, paylaştırılmasının yapılması,
 • Aciz vesikası, rehin açığı belgesi işlemlerinin yerine getirilmesi, Aciz vesikası sicil işlemlerinin yapılması (Kaydı, takibi, terkini)
 • İzale'i şuyu satışları, mahkeme ihtiyati tedbir kararlarının yerine getirilmesi, 
 • İcra mevzuatının satışına dair tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi görevleri Satış Bürosunundur.

Copyright | 2011 - 2014. Tüm hakları Saklıdır

Top Desktop version