1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • Last Modified: Monday 13 October 2014.
 • Welcome To IT Sporty 3 Premium Joomla Template
 • How Beautiful This Template is? You Answer
 • Perfect Banner Positions to Display Your Ads
 • With IT Sporty 3 You Can Easily Finish Your Next Joomla Website
 • Save Yourself Many Hours of Hard Work by Using This Template!
Welcome To IT Sporty 3 Premium Joomla Template

Welcome To IT Sporty 3 Premium Joomla Template

How Beautiful This Template is? You Answer

How Beautiful This Template is? You Answer

Perfect Banner Positions to Display Your Ads

Perfect Banner Positions to Display Your Ads

With IT Sporty 3 You Can Easily Finish Your Next Joomla Website

With IT Sporty 3 You Can Easily Finish Your Next Joomla Website

Save Yourself Many Hours of Hard Work by Using This Template!

Save Yourself Many Hours of Hard Work by Using This Template!

Previous
Next

ARACIN AYNINDAN DOĞAN VERGİ BORCU

19. Hukuk Dairesi    2001/7181 E, 2002/246 K.

 

"İçtihat Metni"

 

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı Vergi Dairesi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

K A R A R

 

Davacı vekili, borçluya ait aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde davalı Vergi Dairesine 1.649.270.000.-TL pay ayrıldığını, aracın aynından doğmayan vergi alacağı yönünden Vergi Dairesinin önceliği bulunmadığını ileri sürerek sıra cetveline itiraz etmiştir.

 

Merci hakimliğince Vergi Dairesinin aracın aynından kaynaklanmayan vergi alacağı yönünden önceliği bulunmadığı gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş, karar davalı Vergi Dairesi vekilince temyiz edilmiştir.

 

Vergi Dairesi bedeli paylaşıma konu aracın aynından doğan 165.080.000.-TL alacağı bulunduğunu, ayrıca vergi mükellefi araç malikinin 70.500.000.000.-TL borcu bulunduğunu, 7.12.1998 tarihli haczin devam ettiğini bildirmiştir. Aracın aynından doğan vergi alacağının öncelikle Vergi Dairesine ödenmesine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. Aracın aynından doğmayan vergi alacağı yönünden eğer Vergi Dairesinin haczi ilk hacizse haczi uyguladığı tarihte mevcut vergi alacağı ve aracın satışına kadar işleyen gecikme zammı toplamından oluşan alacak öncelikle ödenmelidir. Vergi Dairesinin haczi ilk haciz değilse bu durumda ilk hacze iştirak ederek satış bedeli garameten paylaştırılmalıdır. Mercii hakimliğince bu yönler üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, 17.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Latest News hot

Red Bull under investigation over engine maps…

 Red Bull under investigation over engine maps Hits: 18

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

A closely fought heat of the women's 100m Hurdles…

A closely fought heat of the women's 100m Hurdles Hits: 22

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

Albiol extends Real Madrid contract…

Albiol extends Real Madrid contract Hits: 11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

Champions into last four…

Champions into last four Hits: 13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

European Grand Prix: Lewis Hamilton thrilled after extending championship lead…

European Grand Prix: Lewis Hamilton thrilled after extending championship lead Hits: 15

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

Prev
Next
 • 1
 • 2
 • 3

Tavsiye Yayınlar