İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...
Tahsil harcının, alacaklıya ödeme yapıldığı sırada alacaklıdan alınacağı - Konuyu Yazdır

+- İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey... (https://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: İcra Hukuku (https://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Forum: İcra ve İflas Hukukunda Harç - Vergi Uygulamaları (https://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Konu: Tahsil harcının, alacaklıya ödeme yapıldığı sırada alacaklıdan alınacağı (/showthread.php?tid=1000)Tahsil harcının, alacaklıya ödeme yapıldığı sırada alacaklıdan alınacağı - DuraN - 25-12-2020

Alacaklı, gerçekte borçlunun sorumluluğu altında bulunan ve ancak yatırılan paradan kesilen tahsil harcını borçludan alma hakkına sahiptir. Zaten alacağın tamamı karşılanana kadar tahsilata devam edilir..Hukuk Genel Kurulu'nun 22/09/2004 tarih ve E:2004/12-491 K:2004/413 sayılı kararında da, paranın tahsili anında Devletin harçla ilgili kaybını önlemek ve Harçlar Kanunu’nun 128. maddesindeki memur mesuliyetini azaltmak amacı ile ilerde borçludan alınmak üzere, tahsil harcının, alacaklıya ödeme yapıldığı sırada alacaklıdan alınacağı belirtilmiştir (Yargıtay 12. HD'nin 21.04.2014 tarihli, 2014/8683 E, 2014/11721 K. sayılı içtihadı). Açıklanan nedenler ile Samsun İcra Müdürlüğünün 2016/69019 esas sayılı dosyasından verilen 30/04/2019 tarihli DERECE KARARINDA şikayetçi Doğu Marmara GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ödenmesine karar verilen bedel üzerinden TAHSİL HARCI ALINMASINA yönelik işleminin usul ve yasaya uygun olduğu. SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO :2019/2444 KARAR NO: 2019/3684 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3075 KARAR NO:2020/9824