İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...
2024 Araç Satış Talebi Taslağı - Baskı Önizleme

+- İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey... (https://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: İcra Hukukuna İlişkin Matbu Formlar & Programlar (https://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=59)
+--- Forum: Karar & Müzekkere & UYAP Şablon & Matbu Evrak Örnekleri (https://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=60)
+--- Konu Başlığı: 2024 Araç Satış Talebi Taslağı (/showthread.php?tid=1300)2024 Araç Satış Talebi Taslağı - FatihEmre - 19-03-2023

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:2024/Esas

Müdürlüğünüz yukarıda esas dosya numarası belirtilen dosyasında; borçluya ait …… plakalı araca ….. tarihinde haciz konulmuştur. …….. plakalı araca yakalama şerhi işlenmesini, kıymet takdiri yapılmasını, kıymet takdiri yapıldıktan sonra satışa çıkartılmasını alacaklı adına talep ederim. Gerekli avans ve giderler uyap üzerinden dosyaya yatırılmıştır.
Alacaklı Vekili
                                   
8 Mart 2023 de yayınlanan Satış Giderleri Tarifesi 8.Maddesine göre;
Satış avansı: 15.000 TL (ONBEŞ BİN) 

Gene aynı tarifenin 5. Maddesine göre; Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri; 
MADDE 5- (1) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.
(2) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri; aracın muhafazası, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.


Belirtilen satış avansına, aracın muhafazası, kıymet takdiri ve satış giderleri dahildir. Gider avansının yetersiz olduğu anlaşıldığında icra dairesi tarafından 15 gün ek süre verilebilir.