İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...
Avukat İbra Sözleşmesi - Baskı Önizleme

+- İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey... (https://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: İcra Hukukuna İlişkin Matbu Formlar & Programlar (https://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=59)
+--- Forum: Karar & Müzekkere & UYAP Şablon & Matbu Evrak Örnekleri (https://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=60)
+--- Konu Başlığı: Avukat İbra Sözleşmesi (/showthread.php?tid=1315)Avukat İbra Sözleşmesi - FatihEmre - 05-02-2024

İBRA PROTOKOLÜ

…………… tarihli ………….. Noterliği tarafından düzenlenen ……… yevmiye numaralı vekaletname ile genel temsile yetkili kıldığım ………. Barosuna Kayıtlı ……….. sicil numaralı Avukat ……………. tarafından,  XXX  olan tarafıma ait ………. Cumhuriyet Başsavcılığı …………. sayılı dosyası ve ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı ………….. sayılı dosyası kapsamında, Av. ……………………’le tarafım arasında imzalanan Avukatlık Ücret Sözleşmesi içeriğinde yer alan gerekli dosya takibi yapılmış olup bundan sonra Av. ………………………’ün söz konusu dosyalarla alakalı hiçbir işlem yapmayacağı hususu tarafımca kabul edilmekle; ücret ve hizmet alacakları da dahil olmak üzere, Av. …………………….’ten hiçbir alacağım olmadığı gibi kendisine de hiçbir borcum bulunmamaktadır. Bu kapsamda Av. …………………….’ü kendi hür ve serbest irademle, hiçbir baskı altında kalmadan, İBRA EDİYORUM.

Yukarıda bahsi geçen söz konusu dosya nüshaları Av. ………………….. tarafından tarafıma teslim edilmiştir. 


Adı ve SOYADI                                                                         Av. Adı ve SOYADI