Arama Sonuçları
Yorum Konuyu Başlatan Forum Yorumlar Okunma Yayınlanan [up]
    Konu: 8. Yargı Paketi Neler Getirdi?
Yorum: 8. Yargı Paketi Neler Getirdi?

7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yasa değişikliği ile 5271 sayılı Ce...
IŞIKDEMİR Serbest Köşe 0 36 03-04-2024, Saat: 11:37
    Konu: İcra Dosyaları İçin Yediemin Ücreti Hesaplama Aracı (2024)
Yorum: İcra Dosyaları İçin Yediemin Ücreti Hesaplama Arac...

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://file.io/ynVP1DHMJxMP)
IŞIKDEMİR İcra Hukukuna İlişkin Programlar 1 718 04-01-2024, Saat: 20:49
    Konu: İcra Dosyaları İçin Çekici Ücreti Hesaplama Aracı (2024)
Yorum: İcra Dosyaları İçin Çekici Ücreti Hesaplama Aracı ...

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://file.io/mj9zJ3hoQXdV)
IŞIKDEMİR İcra Hukukuna İlişkin Programlar 0 229 04-01-2024, Saat: 20:48
    Konu: "Bekara Ev Yok" Diyene İdari Para Cezası
Yorum: "Bekara Ev Yok" Diyene İdari Para Cezası

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 22.02.2023 KURUL KARARI Başvuru Numarası: 2022/511 Toplantı Tarihi/Sayısı: 24.01.2023/195 Karar Numarası: 2023/65 Başvuran: S.Ş. Muhatap Kurum/Kişi: ... Gayrim...
IŞIKDEMİR Duyuru & Haberler 0 398 10-03-2023, Saat: 13:52
    Konu: İhtiyati Haciz Aşamasında Araca Yakalama Şerhi Konulamayacağına İlişkin BAM Kararı
Yorum: İhtiyati Haciz Aşamasında Araca Yakalama Şerhi Kon...

T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ Esas No.: 2022/1820 Karar No.: 2022/1736     Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı aleyhine süresi içinde davalı vekili tarafın...
IŞIKDEMİR Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 0 3,321 01-03-2023, Saat: 21:49
    Konu: Haciz Mahallinde Evrak Araştırması Yapılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
Yorum: Haciz Mahallinde Evrak Araştırması Yapılamayacağın...

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No.: 2022/7981 Karar No.: 2023/258 İNCELENEN KARARIN Mahkemesi: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Tarihi: 28.04.2022 Sayısı: 2021/1120 Es...
IŞIKDEMİR Yargıtay İçtihatları 0 2,536 01-03-2023, Saat: 21:42
    Konu: İcra Dosyaları İçin Çekici Ücreti Hesaplama Aracı (2023)
Yorum: İcra Dosyaları İçin Çekici Ücreti Hesaplama Aracı ...

İcra Dosyaları İçin Çekici Ücreti Hesaplama Aracı (2023) (https://www.kararara.com/forum/download/file.php?id=1429) ☚ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
IŞIKDEMİR Sitemizin Yaptığı Çalışmalar ve Faaliyetler 0 1,191 11-01-2023, Saat: 19:24
  Star Konu: Yediemin Ücreti Hesaplama Aracı (2023)
Yorum: Yediemin Ücreti Hesaplama Aracı (2023)

Lisanslı Yediemin Deposu Bulunmayan 1. Bölge Yerler İçin (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) (https://www.kararara.com/forum/download/file.php?id=1437) Lisanslı Yediemin Deposu Bulunmayan 2. Bölge Yerler ...
IŞIKDEMİR Sitemizin Yaptığı Çalışmalar ve Faaliyetler 1 13,685 11-01-2023, Saat: 19:08
    Konu: İcra Dosyaları İçin Çekici Ücreti Hesaplama Aracı (2022)
Yorum: İcra Dosyaları İçin Çekici Ücreti Hesaplama Aracı ...

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (https://www.kararara.com/forum/download/file.php?id=1414)
IŞIKDEMİR İcra Hukukuna İlişkin Programlar 0 598 01-11-2022, Saat: 11:57
    Konu: Borçlunun Akrabalarını Taciz İçin 89/1 Gönderttiren Avukata Verilen TBB Ceza Kararı
Yorum: Borçlunun Akrabalarını Taciz İçin 89/1 Gönderttire...

TBB DİSİPLİN KURULU T. 24.01.2014 E. 2013/650 K. 2014/50 İcra İflas Yasası 89/1. maddede düzenlenen birinci haciz ihbarnamesi üçüncü şahıslardaki gerçek alacakların tahsili amaçlı düzenlenmişt...
IŞIKDEMİR Emsal Yerel Mahkeme Kararları 0 1,243 15-02-2021, Saat: 13:03
    Konu: Avukatın Borçlunun Akrabaları İçin İstenen 89/1 Talebini İcra Müdürü Reddedemez
Yorum: Avukatın Borçlunun Akrabaları İçin İstenen 89/1 Ta...

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/3856 K. 2016/19090 T. 19.9.2016 * İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN HACİZ İHBARNAMESİ TALEBİNİN YERİNE GETİRİLMESİ KONUSUNDA TAKDİR HAKKI OLMAMASI (Alacaklının İcra M...
IŞIKDEMİR Yargıtay İçtihatları 0 808 15-02-2021, Saat: 13:01
    Konu: Haciz Mahallinde Evrak Araştırması
Yorum: Haciz Mahallinde Evrak Araştırması

HACİZ MAHALLİNDE EVRAK ARAŞTIRMASI - 2019, ISIKDEMIR, C. Borçlunun menkullerinin haczinin talep edildiği mahalde özellikle istihkak söz konusu olduğunda mahalde bulunan bilgisayar, çekmece, dolap v...
IŞIKDEMİR Makaleler 0 1,688 07-02-2021, Saat: 00:13
    Konu: Maaş Haczinde İşveren Yükümlülüğü
Yorum: Maaş Haczinde İşveren Yükümlülüğü

MAAŞ HACZİNDE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ - 2019, ISIKDEMIR, C. Bir alacağın tahsili amacıyla yürütülen icra takiplerinde alacaklının haciz isteme hakkı kapsamında borçlu adına kayıtlı olan taşınır ve taşı...
IŞIKDEMİR Makaleler 0 537 07-02-2021, Saat: 00:12
    Konu: Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Takibin Yenilenmesi
Yorum: Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Ta...

BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI IŞIĞINDA TAKİBİN YENİLENMESİ - 2019, ISIKDEMIR, C. A) GİRİŞ  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017 tarihli bir kararı ışığında icra dosyasının takipsizlik n...
IŞIKDEMİR Makaleler 0 497 07-02-2021, Saat: 00:11
    Konu: Yargıtay Kararları Işığında Borca ve Yetkiye İtiraz
Yorum: Yargıtay Kararları Işığında Borca ve Yetkiye İtira...

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BORCA VE YETKİYE İTİRAZ - 2020, ISIKDEMIR, C. İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ödememesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üze...
IŞIKDEMİR Makaleler 0 461 07-02-2021, Saat: 00:07
    Konu: Yasa ve İçtihatlarla Kısmi Haciz Fekkinde Tahsil Harcı Muamması
Yorum: Yasa ve İçtihatlarla Kısmi Haciz Fekkinde Tahsil H...

YASA VE İÇTİHATLARLA KISMİ HACİZ FEKKİNDE TAHSİL HARCI MUAMMASI - 2020, ISIKDEMIR, C. İcra takibinin sonunda Devlet, icra takibinin başarı ile sonuçlandırılmış olması nedeniyle bir harç alır. Konus...
IŞIKDEMİR Makaleler 0 478 07-02-2021, Saat: 00:05
    Konu: Yediemin Ücreti ve Muhafaza Avansı Hesaplama Aracı (2021)
Yorum: Yediemin Ücreti ve Muhafaza Avansı Hesaplama Aracı...

1. Bölge Yerler (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Kocaeli ve Gaziantep'in Merkez İlçeleri 2. Bölge Yerler (1. Bölge Dışında Kalan Diğer Büyükşehirlerin Merkez İlçeleri 3. ...
IŞIKDEMİR Sitemizin Yaptığı Çalışmalar ve Faaliyetler 0 6,700 06-02-2021, Saat: 23:18
    Konu: İCRA VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA ARACI (2021)
Yorum: İCRA VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA ARACI (2021)

IŞIKDEMİR Sitemizin Yaptığı Çalışmalar ve Faaliyetler 0 814 06-02-2021, Saat: 01:42
    Konu: Kambiyoya Özgü Takipte Aksine Sözleşme Yoksa Talep Edilecek Faiz Reeskont Avanstır
Yorum: Kambiyoya Özgü Takipte Aksine Sözleşme Yoksa Talep...

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No. : 2013/7907 Karar No. : 2013/17820  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenme...
IŞIKDEMİR Yargıtay İçtihatları 0 869 23-01-2020, Saat: 22:17
    Konu: Yetki İtirazında Bulunan Borçlu Yetkili İcra Dairesini Açıkça Bildirmek Zorundadır
Yorum: Yetki İtirazında Bulunan Borçlu Yetkili İcra Daire...

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No. : 2016/26168 Karar No. : 2017/12357 Karar Tarihi : 12/12/2017 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı...
IŞIKDEMİR Yargıtay İçtihatları 0 720 23-01-2020, Saat: 22:14