Arama Sonuçları
Mesaj Yazar Forum Cevaplar Gösterim Gönderildi [azalan]
    Konu: İcra Takibinin Durdurulması Halinde Maaş Haczinin Durumu Ne Olur ?
Mesaj: İcra Takibinin Durdurulması Halinde Maaş Haczinin ...

İcra Takibinin Durdurulması Halinde Maaş Haczinin Durumu Ne Olur ?         Maaş haczi işleminden farklı olarak, maaştan yapılan kesintiler muhafaza işlemi niteliğindedir. Takibin durmasına yöneli...
DuraN Haciz İşlemlerine Dair Herşey 0 0 30-07-2021, Saat: 07:27
    Konu: Meskeniyet şikayeti- Doğmuş ve doğacak tüm borçları teminatı olan ipotek-
Mesaj: Meskeniyet şikayeti- Doğmuş ve doğacak tüm borçlar...

İpotek akit tablosunda yer alan "...doğmuş ve doğacak tüm borçlarından ...teminatını teşkil etmek üzere ... ipotek tesis edilmiştir” şeklindeki kayıtlar nedeniyle, söz konusu ipoteğin, borçlunun kulla...
DuraN Haciz İşlemlerine Dair Herşey 0 0 26-07-2021, Saat: 00:03
    Konu: Kıymet Takdirinde 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı
Mesaj: Kıymet Takdirinde 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı

Kıymet takdirine itiraz üzerine, icra mahkemesinin, oluşturduğu bilirkişi kurulu ile "icra müdürünün kıymet takdiri yaptırdığı tarih" itibariyle taşınmazın değerini belirleyerek memur işlemini denetle...
DuraN Satış (İhale) İşlemleri & Paraların Paylaştırılması 0 0 25-07-2021, Saat: 23:45
    Konu: Aslında var olmayan komşunun beyanına göre tebligatın iadesi
Mesaj: Aslında var olmayan komşunun beyanına göre tebliga...

Borçlunun mernis adresine tebligat çıkartıldığı, tebligatın “Muhatabın gösterilen adresten sürekli olarak tanınmadığı komşu ... tarafından sözlü olarak beyan edilmiş imzadan imtina edilmiştir. Muhatab...
DuraN İcra ve İflas Hukukunda Tebligat 0 0 18-07-2021, Saat: 12:49
    Konu: Düşme Kararı Verilmesi Halinde Vekalet Ücreti Hükmedilemeyeceği
Mesaj: Düşme Kararı Verilmesi Halinde Vekalet Ücreti Hükm...

İcra ceza mahkemesince "düşme" kararı verilmesi durumunda, vekalet ücretine hükmedilemeyeceği-[hr]Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine...
DuraN İcra ve İflas Suçları 0 0 18-07-2021, Saat: 12:47
    Konu: Mirasın Reddi Kararı Dayalı İtiraz Niteliği Hakkında...
Mesaj: Mirasın Reddi Kararı Dayalı İtiraz Niteliği Hakkın...

İcra takibinden önce mahkemeden alınmış mirasın reddi kararının, süreye tabi bir "borca itiraz" niteliğinde mi, yoksa kamu düzeninden olması nedeniyle "süresiz" olarak başvurulabilecek bir şikâyet seb...
DuraN Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları ve İçtihatı Birleştirme Kararları 0 0 18-07-2021, Saat: 12:46
    Konu: Ödeme Taahhüdünün İptali Halinde Damga Vergisinin İade Edilmesi Gerektiği
Mesaj: Ödeme Taahhüdünün İptali Halinde Damga Vergisinin ...

T.C.KONYABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  7. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2021/401 KARAR NO : 2021/497 T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N Aİ S T İ N A F   K A R A R I İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : KONYA 2. İCRA HUKUK ...
DuraN İcra ve İflas Hukukunda Harç - Vergi Uygulamaları 0 97 08-07-2021, Saat: 23:29
    Konu: Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi
Mesaj: Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Ed...

T.C.SAKARYABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  8. HUKUK DAİRESİ  DOSYA NO : 2021/113 KARAR NO : 2021/406 T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N Aİ S T İ N A F   K A R A R I  İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : KOCAELİ 2. İCRA ...
DuraN İlamsız ve İlamlı İcra 0 79 08-07-2021, Saat: 23:21
    Konu: MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri
Mesaj: MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri

T.C.ADALET BAKANLIĞI İcra İşleri Dairesi Başkanlığı  Sayı : 86420598-520/7678 26/09/2019Konu : MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri  ..........CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA  İlgi : 3/7/2019 Tarih, 86420598...
DuraN İcra İşleri Daire Başkanlığı - HİGM ve HSYK Görüşleri 0 101 08-07-2021, Saat: 00:07
    Konu: Elektronik Para İle Ödeme
Mesaj: Elektronik Para İle Ödeme

T.C.ADALET BAKANLIĞI Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü  Sayı : 72345466-2020-H-708.01-E.83/1490 28/01/2020Konu : Elektronik Para İle Ödeme İşlemleri  DAĞITIM YERLERİNE  Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen Ele...
DuraN İcra İşleri Daire Başkanlığı - HİGM ve HSYK Görüşleri 0 111 08-07-2021, Saat: 00:05
    Konu: Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında
Mesaj: Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında

T.C.ADALET BAKANLIĞI İcra İşleri Dairesi Başkanlığı  Sayı : 86420598-609/8634 31/10/2019Konu : Hacizde Güvenlik Sorunu  .......... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA  Haciz mahallinde haczi yapan memurlara yön...
DuraN İcra İşleri Daire Başkanlığı - HİGM ve HSYK Görüşleri 0 113 07-07-2021, Saat: 23:57
    Konu: Haczin Kaldırılması Talebi Haricen Tahsile Karinedir ve Tahsil Harcı Alınması
Mesaj: Haczin Kaldırılması Talebi Haricen Tahsile Karined...

Borçlunun adına kayıtlı taşınmazlardan sadece biri üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması...
DuraN İcra ve İflas Hukukunda Harç - Vergi Uygulamaları 0 125 06-07-2021, Saat: 22:49
    Konu: Aynı konutta ikamet eden geline tebliğ
Mesaj: Aynı konutta ikamet eden geline tebliğ

Borçluya yapılan satış ilanı tebliğine ilişkin tebliğ mazbatasında, "muhatabın adreste bulunmaması, dışarıda olması sebebiyle muhatap yerine, muhatap ile aynı konutta ikamet ettiğini beyan eden, görün...
DuraN İcra ve İflas Hukukunda Tebligat 0 136 06-07-2021, Saat: 22:48
    Konu: Dosya Alacağına Haciz Konulan Dosya da Haricen Tahsil
Mesaj: Dosya Alacağına Haciz Konulan Dosya da Haricen Tah...

T.C.ADANABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  10. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2019/847 KARAR NO : 2020/857KARAR TARİHİ : 18/06/2020T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N Aİ S T İ N A F   K A R A R I   İNCELENEN KARARINMAHKE...
DuraN Haciz İşlemlerine Dair Herşey 0 146 06-07-2021, Saat: 10:09
    Konu: Dosya Alacağına Haciz Konulan Dosya da Haricen Tahsil
Mesaj: Dosya Alacağına Haciz Konulan Dosya da Haricen Tah...

T.C.YARGITAY8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/21141 KARAR NO : 2014/13149 Y A R G I T A Y   İ L A M I ***************************** ********** ** **** ***** ****************** ********************* ****...
DuraN Haciz İşlemlerine Dair Herşey 0 146 06-07-2021, Saat: 09:03
    Konu: Dosya Alacağına Haciz de, İİK.106-110 Uygulaması
Mesaj: RE: Dosya Alacağına Haciz de, İİK.106-110 Uygulama...

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A   Y A R G I T A Y   İ L A M IESAS NO : 2015/12762 KARAR NO : 2015/25154  İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Gaziosmanpaşa İcra Hukuk MahkemesiT...
DuraN Haciz İşlemlerine Dair Herşey 1 223 06-07-2021, Saat: 08:41
    Konu: Dosya Alacağına Haciz de, İİK.106-110 Uygulaması
Mesaj: Dosya Alacağına Haciz de, İİK.106-110 Uygulaması

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A   Y A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2017/85 KARAR NO : 2017/5611  İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkeme...
DuraN Haciz İşlemlerine Dair Herşey 1 223 06-07-2021, Saat: 08:37
    Konu: İpoteğin fekki- Menfi tespit-
Mesaj: İpoteğin fekki- Menfi tespit-

Aynı davacı tarafından, aynı davalı aleyhine açılan ve reddedilerek kesinleşen ipoteğin fekki davasının "ipoteğin fekki" yönünden eldeki ipoteğin fekki ve menfi tespit davasında kesin hüküm teşkil ets...
DuraN Rehnin & İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 0 165 02-07-2021, Saat: 11:01
    Konu: İhtiyati Tedbir Kararlarının İnfazı
Mesaj: İhtiyati Tedbir Kararlarının İnfazı

Tedbir ara kararı ilam niteliğinde olmadığından ilamlı icra takibinde bulunulamayacağı-  (Konkordato talepli davaya bakan) ticaret mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararının infazı ile ilgili iste...
DuraN İhtiyati Haciz & İhtiyati Tedbir 0 182 23-06-2021, Saat: 23:07
    Konu: 7327 İİK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Mesaj: 7327 İİK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasın...

19 Haziran 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31516 KANUN İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN                Kanun No. 7327                 ...
DuraN Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 0 202 19-06-2021, Saat: 23:39