*  Görüş Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında
0
Yorum
114
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,163
(Mesajlar)
1,074
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
18
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
07-07-2021, Saat: 23:57
T.C.
ADALET BAKANLIĞI 
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
 
 
Sayı : 86420598-609/8634 31/10/2019
Konu : Hacizde Güvenlik Sorunu
 
 
.......... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
 
 
Haciz mahallinde haczi yapan memurlara yönelik fiili saldırılar ile haciz işlemini yaptırmamak için direnme olaylarının son zamanlarda artış gösterdiği, bu eylemler neticesinde icra müdürlüğü görevlilerinin yaralandıkları ve icra işlemlerinin akamete uğradığı bazı  medya kuruluşlarında çıkan haberler ile bakanlığımıza ulaşan personel yakınmalarından anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere icra dairelerince haciz, kıymet takdiri ve satış işlemleri ile mahkemelerce verilen tedbirlerin infazı ve çocuk teslimi işlemleri yerine getirilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı çoğu zaman işin aciliyetine istinaden talep günü yapılmaktadır. Kesinleşen icra takibi nedeni ile haciz işlemi, mahkemece verilen ihtiyati haczin infazı, kıymet takdiri ve satış işlemleri ile diğer tedbir işlemlerinin infazı sırasında bazı icra dosyalarında alacaklı taraf ile borçlu taraf arasında problem yaşanabileceği öngörülse de, icra müdürlüğü görevlileri çoğu zaman haciz mahallinde veya başka bir icra işlemine ilişkin mahalde kendiliğinden gelişen karşı koyma ve fiili saldırılarla  karşılaşmaktadır. Bu gibi durumlarda haczin yapılabilmesi, haciz mahallinin ve icra müdürlüğü görevlisinin güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet müdürlüklerinden ve jandarma komutanlıklarından görevli talep edilmektedir. 
Bakanlığımıza ulaşan şikayetlerden haciz mahallinde veya başka bir icra işlemine ilişkin mahalde yaşanılan sıkıntılar nedeni ile güvenlik görevlisi istenmesi durumunda bazen icra işlemine ilişkin mahallin bağlı bulunduğu kolluk birimindeki  personel ve araç yetersizliğinin gerekçe gösterilmesi nedeni ile güvenliği sağlayacak görevlinin temin edilemediği, bazen geç temin edildiği, güvenlik görevlisinin zamanında temin edildiği bazı durumlarda ise icra işlem mahallinin güvenliğini sağlama konusunda görevlilerin yetersiz kaldıkları, güvenlik görevlilerinin asli görevlerinden uzaklaşarak borçlu ile alacaklıyı uzlaştırma çabasına girdikleri, "borçlu burada değil, burada haciz yapmanız mümkün değil" şeklindeki ifadelerle icra müdürlüğü görevlisince yapılan hacze müdahale edilerek icra müdürlüğü görevlisinin haciz mahallinde zor durumda bırakıldığı belirtilmiştir. 
 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ''Haciz yapan memurun yetkisi'' başlıklı 80 inci maddesinde ''İcra memuru haczi kendi yapabileceği gibi yardımcı veya katiplerinden birinede yaptırabilir. Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında yapılır. Talep vukuunda borçlu kilitli yerleri ve dolapları açmağa vesair eşyayı göstermeğe mecburdur. Bu yerler icabında zorla açtırılır. Haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya diğer kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa, borçlunun şahsına karşı kuvvet istimal edilebilir.'' hükmüne, mezkur kanunun “Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri” başlıklı 81 inci maddesi “Zor kullanma hususunda bütün zabıta memurları icra memurunun yazılı müracaatı üzerine kendisine muavenet ve emirlerini ifa etmekle mükelleftirler. Köylerde haczi yapan memurun emirlerini muhtarlar da ifaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanunun anılan maddelerinde zikredildiği üzere kolluk görevlilerinin görevi icra işlemini yapan memura refakat edip güvenliği sağlamak, haciz ve sair icra işlemi yapılırken icabeden durumlarda zor kullanma yetkisini kullanan icra müdürlüğü görevlisine bu yetkisini kullanma aşamasında yardımcı olmaktır.
Bu itibarla haciz, çocuk teslimi veya başka bir icra işlemini yapan memurlara yönelik psikolojik ve fiziki saldırıların önüne geçmek, icra işlemi ile icra işlem mahallinin güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilecek kişilerin bu konularda eğiltilmesinin, yapılacak veya yapılmakta olan bir icra işlemine ilişkin mahale kısa sürede ulaşılabilmesi için gerekli imkanın sağlanmasının, büyükşehirler başta olmak üzere il ve ilçe emniyet müdürlükleri bünyesinde icra işlemlerine refakat edecek kolluk görevlilerden müteşekkil büroların kurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmekle birlikte, yaşanılan sorunların izalesine katkı sağlayacak il ve ilçe emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıklarınca gerekli görülecek tüm güvenlik önlemlerinin alınarak icra müdürlüğü görevlilerinin her türlü endişeden uzak salimen görev yapabilmelerinin tesisi için güvenlik birimleriyle gerekli koordinasyonun sağlanması hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.       
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Satış İşlemleri Hakkında DuraN 0 659 13-03-2021, Saat: 16:11
Son Mesaj: DuraN
 Durma Kararı Sonrası Satış İşlemleri Hakkında DuraN 0 758 28-05-2020, Saat: 23:43
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında, Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında icra, Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında hukuk, Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında haciz, Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında satış, Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında Kıymet takdiri, Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında Hakkında, Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında nedir, Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında myicra, Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında icra takibi, Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında araç haczi


Bu Konudaki Mesajlar
Haciz de Güvenlik İşlemleri Hakkında - tarafından DuraN - 07-07-2021, Saat: 23:57

Foruma Git: