*  İçtihat İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması
0
Yorum
1
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,167
(Mesajlar)
1,078
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
18
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
23-08-2021, Saat: 11:27
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
 
ESAS NO : 2021/5304 
KARAR NO : 2021/6548
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ               : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi
TARİHİ                      : 23/12/2020
NUMARASI                 : 2020/1482-2020/1525
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :  
 
Şikayetçilerin ortaklığın giderilmesi ilamına dayalı olarak yapılan ihalenin feshi istemiyle sulh hukuk mahkemesine başvurdukları, İlk Derece Mahkemesi’nce, satış ilanının şikayetçilere usulüne uygun tebliğ edildiği ve buna göre şikayetin sürede olmadığından reddine ve para cezasına yer olmadığına karar verildiği, kararın şikayetçiler tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce; bir kısım şikayetçi yönünden istinaf başvurusunun esastan reddine, şikayetçiler ........ yönünden ise adı geçenlere yapılan ilan tebliğ işlemlerinin usulsüz olduğu gerekçesiyle istinaf başvurularının kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına, yerine şikayetin kabulüne ve ihalenin feshine hükmedildiği, kararın ihale alıcısı tarafından temyiz edildiği görülmüştür.
 
Satış ilanı tebligatının usulsüzlüğü nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkı, sadece kendisine usulüne uygun tebligat yapılmayan ilgilisine ait olup, ihalenin feshini isteyen davacının, kendisine ya da vekiline yapılan tebligatın usulsüz olduğunu da, ayrıca ve açıkça ileri sürmediği sürece, bu husus kamu düzeninden olmadığından, mahkemece resen fesih nedeni olarak incelenemez.
 
Somut olayda; 03.10.2017 tarihli şikayet dilekçesinin incelenmesinde şikayetçiler tarafından kendilerine yapılan satış ilanı tebligatının usulsüz tebliğ edildiğinin açıkça fesih nedeni olarak ileri sürülmediği, sadece taşınmaz satış ilanının tebliğine ilişkin hukuki düzenlemelere uyulmadığının  ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda,  Bölge Adliye Mahkemesi'nce, istinaf dilekçesinde de açıkça şikayetçilere yapılan satış ilanı tebliğlerinin usulsüz olduğuna dair istinaf sebebi ileri sürülmemesine rağmen, yanılgılı değerlendirme ile şikayetçiler ....... yapılan satış ilanı tebligatlarının  usulsüz olduğu gerekçe gösterilerek ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.
 
Kaldı ki; şikayetçiler ..... kendilerine yapılan satış ilanı tebliğ usulsüzlüğü iddiasını açıkça ileri sürdüğü ve tebliğ işlemlerinin de usulsüz olduğu varsayılsa bile; ihale tarihi olan 11.4.2017’den sonra, ..... tarafından 13.4.2017 tarihinde satış dosyasının fotokopisinin alındığı, yine ....... 04.8.2017 ve ....... 11.8.2017 tarihinde satış memurluğunca düzenlenen tevzi cetveli ödeme tablosunun tebliğ edildiği, bu tebligatlara ilişkin bir usulsüzlük iddiasının da bulunmadığı, bu suretle ....... en erken 13.4.2017, ....... de 11.8.2017 tarihi itibariyle ihalenin yapıldığına muttali olduklarının kabulü gerektiğinden 03.10.2017 tarihinde açılan ihalenin feshi davasının, İİK’nun 134/2 ve 134/7. maddeleri gereğince öğrenme tarihinden itibaren  yasal yedi günlük süreden sonra açıldığı sabittir.
 
O halde  Bölge Adliye Mahkemesi’nce tüm şikayetçiler yönünden istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, kendiliğinden bir kısım şikayetçiye yapılan satış ilanı tebligatı incelenerek re’sen araştırma yapılmak suretiyle ....... yönünden  ihalenin feshine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. 
 
SONUÇ :İhale alıcısının temyiz isteminin kabulü ile, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin 23.12.2020 tarih ve 2020/1482 E. - 2020/1525 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 16/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu DuraN 0 0 17-08-2021, Saat: 09:09
Son Mesaj: DuraN
 Kalkmış (düşmüş) hacze dayalı kıymet takdiri esas alınarak yapılan ihalenin usulsüz olduğu DuraN 0 1,177 12-04-2020, Saat: 19:21
Son Mesaj: DuraN
 Usulsüz Tebligat iddiasıyla İhalenin Feshini Yalnızca Kendisine Yapılan Tebliğe Yönelik DuraN 0 1,135 28-03-2020, Saat: 13:18
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması, İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması icra, İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması hukuk, İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması haciz, İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması satış, İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması Kıymet takdiri, İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması Hakkında, İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması nedir, İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması myicra, İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması icra takibi, İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması araç haczi


Bu Konudaki Mesajlar
İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması - tarafından DuraN - 23-08-2021, Saat: 11:27

Foruma Git: