*  Yeni Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik
0
Yorum
237
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,143
(Mesajlar)
1,055
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
29-12-2020, Saat: 21:59
YARGITAYDAN VERİLEN İCRA VE İFLAS İŞLERİNE AİT KARARLARIN YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yargıtay temyiz incelemesinden geçen icra ve iflas işlerine ait kararların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Yargıtay temyiz incelemesinden geçen icra ve iflas işlerine ait kararları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anonim hale getirme: Kararlardaki kişisel verilerin, belirli veya kimliği belirlenebilir bir gerçek veya tüzel kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmek suretiyle işlenmesini,

b) Büro: Kararların anonim hale getirilerek yayımlanması işlerini yürüten birimi,

c) Daire: İcra ve iflas işlerinin temyiz incelemesini yapan Yargıtay Daire Başkanlığını,

ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

d) Karar: Yargıtay temyiz incelemesinden geçen icra ve iflas işlerine ait kararları,

e) Kişisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgileri,

f) Kurum: Yargıtayı,

g) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kararların Gönderilmesi, İşlenmesi ve Yayımlanmasına İlişkin Hükümler

 

Kararların büroya gönderilmesi

MADDE 4 – (1) Daire tarafından temyiz incelemesi yapıldıktan sonra güvenli elektronik imza ile imzalanarak yerel mahkemesine gönderilmiş olan kararlar, UYAP sistemi üzerinden karar yayım bürosuna gönderilir.

(2) Büro yetkili yazı işleri müdürüne kararlara erişim yetkisi sağlanır.

Kararların işlenmesi

MADDE 5 – (1) Büroya ulaşan kararlar anonimleştirilmek üzere büroda görevli memurlara yazı işleri müdürü tarafından her gün eşit olarak UYAP üzerinden dağıtılır.

(2) Büro memurları tarafından kişisel verilerden arındırılarak anonimleştirilen kararlar son kontrolleri yapılmak ve yayımlanmak için yazı işleri müdür yardımcısı veya yazı işleri müdürüne gönderilir.

Kararların yayımlanması

MADDE 6 – (1) Kurum, ilgili büro tarafından anonim hale getirilen kararları resmî internet sitesinde yayımlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Büro Oluşturulması, Görevleri ve Sorumlulukları

 

Büro oluşturulması

MADDE 7 – (1) Büro, Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından Yargıtay kadrolarından görevlendirilecek bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar yazı işleri müdür yardımcısı ve memurdan oluşur.

Büronun görevleri ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Büronun görevleri şunlardır:

a) Yayımlanmak üzere gönderilen kararların listesini hazırlamak,

b) Kararlardaki kişisel verilerden arındırarak anonim hale getirmek,

c) Anonim hale getirilen kararları yayıma uygun hale getirmek,

ç) Yayımlanan kararların listelerini hazırlamak,

d) Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

(2) Yazı işleri müdürü, kararların kişisel verilerden ayıklanması ve yayıma hazırlanması işlemlerinin düzenli, aralıksız ve zamanında yürütülmesini sağlar.

(3) Kararların anonim hale getirilmesinde oluşacak tereddütlerin giderilmesi için Yargıtay Tasnif Kurulunun bilgisine başvurulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Uygulanacak hükümler

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yargıtay Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik DuraN 0 720 20-06-2020, Saat: 12:12
Son Mesaj: DuraN
 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporlarına İlişkin Yönetmelik DuraN 0 784 02-03-2020, Saat: 10:33
Son Mesaj: DuraN
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK DuraN 1 850 03-01-2020, Saat: 23:21
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik icra, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik hukuk, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik haciz, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik satış, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik Kıymet takdiri, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik nedir, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik myicra, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik icra takibi, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayınlanmasına İlişkin Yönetmelik araç haczi


Foruma Git: