*  İçtihat İtirazın İptali - Mirasın Reddi
0
Yorum
165
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,044
(Mesajlar)
966
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
16
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
13-01-2021, Saat: 01:04
T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi
Esas No:2014/16057
Karar No:2015/10883
K. Tarihi:11.6.2015
MAHKEMESİ : DERİNKUYU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 11/04/2014
NUMARASI : 2013/151-2014/62

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili ve dahili davalı H.. M.. tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar vekili dava dilekçesinde; .... tesisat numaralı aboneliğin E... M.. adına kayıtlı olduğunu, söz konusu aboneliğin adına tahakkuk etmiş olan 24/07/2012 ve 10/08/2012 tarihli kaçak elektrik tüketim faturalarına ilişkin borç ödenmediğini, Derinkuyu İcra Müdürlüğünün 2012/336 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalı tarafından sırf ödemeyi geciktirmek amacıyla haksız olarak takibe itiraz edilerek takibin durdurulduğunu; davalı tarafından sırf ödemeyi geciktirmek amacıyla haksız olarak yapılan itirazın iptali gerektiğini, haksız ve mesnetsiz olarak takibe itiraz edilmiş olup, yapılan itirazın iptal edilmesi ve davalı borçlunun %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı tarafın 10/04/2013 tarihinde öldüğünün anlaşılmış olması nedeniyle davacı tarafça dava mirasçılarına yöneltilmiş dahili davalılar adına çıkartılan tebligatlar yerel mahkemece usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş, ancak davalılar davaya cevap vermeyerek davayı inkar etmişlerdir.
Yerel mahkemece yapılan yargılama neticesinde; davanın kabulü cihetine gidilmiş; sözkonusu karar, davacı vekili ve dahili davalı H.. M.. tarafından temyiz edilmiştir .
Dava İİK'nun 67.maddesinde düzenlenen itirazın iptali davasıdır.
l-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmeyerek reddedilmiştir.
2-) Davalı vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede;
Türk Medeni Kanunu'nun 611. maddesinde "Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça miras bırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır" hükmüne yer verilmiştir
Yukarıda da ifade olunduğu üzere; Davalı H.. M.., mirasbırakanı E... M...'nun ölümü üzerine davaya dahil edilmiştir.
Davalı, temyiz aşamasında, mirası red ettiğini bildirerek mirasın reddine ilişkin Derinkuyu Sulh Hukuk Mahkemesinin 13.09.2013 tarih, 2013/59 Esas- 2013/90 Karar sayılı ilamı sunmuştur.
O halde mahkemece, mirasın reddine ilişkin ilamın ve buna bağlı olarak davalıların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda mirası red eden mirasçılar yönünden mirasın, kendileri sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçeceği nazara alınarak, mirasın reddine ilişkin kararların kesinleşip kesinleşmediği üzerinde durulması, eğer kesinleşmiş ise mirası reddedenlerin kanuni mirasçılarının tespiti ile onların da davaya dahil edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus gözardı edilerek davanın kabulü cihetine gidilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 İtirazın iptali- Faiz- Yemin delili DuraN 0 130 19-12-2020, Saat: 11:46
Son Mesaj: DuraN
 Yetkisiz icra dairesi- Ödeme emri tebliği- İtirazın iptali Kaya 0 102 12-12-2020, Saat: 19:40
Son Mesaj: Kaya
 Mirasın Reddi (Takipten Önce ve Takipten Sonra) DuraN 0 275 25-10-2020, Saat: 21:59
Son Mesaj: DuraN
 İtirazın iptali- Dahili davalı- Tarafta iradî değişiklik (HMK. 124) DuraN 0 231 19-09-2020, Saat: 21:05
Son Mesaj: DuraN
 Mirasın Reddi Nedeniyle Borçtan Sorumlu Olunmadığına İlişkin İddia DuraN 0 557 23-08-2020, Saat: 22:09
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İtirazın İptali - Mirasın Reddi, İtirazın İptali - Mirasın Reddi icra, İtirazın İptali - Mirasın Reddi hukuk, İtirazın İptali - Mirasın Reddi haciz, İtirazın İptali - Mirasın Reddi satış, İtirazın İptali - Mirasın Reddi Kıymet takdiri, İtirazın İptali - Mirasın Reddi Hakkında, İtirazın İptali - Mirasın Reddi nedir, İtirazın İptali - Mirasın Reddi myicra, İtirazın İptali - Mirasın Reddi icra takibi, İtirazın İptali - Mirasın Reddi araç haczi


Foruma Git: