*  İçtihat Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması
0
Yorum
349
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,101
(Mesajlar)
1,018
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
15-02-2021, Saat: 19:58
Borçlu vekili, Yargıtay'dan her ne kadar icra müdürlüğünce verilen süre içerisinde tehiri icra kararını almış ise de, sözü edilen karar için, İİK.'nun 36/3. maddesinde öngörülen şekilde masrafını verip bu kararı icra dairesine ulaştırmamış, elden aldığı kararı 60 günlük süre geçtikten sonra tarihinde icra müdürlüğüne ibraz etmiş olduğundan, tehiri icra talebinde bulunduğu halde Yargıtay'dan tehiri icra kararı alıp, icra dosyasına ibraz etmeyen borçlunun kusurlu davrandığı; alacaklınnın, "itirazın iptali kararı üzerine dosyada bulunan paranın tahsil edildiği, ancak borçlunun tehiri icra kararı sunması üzerine icra müdürlüğünce kendilerine İİK.mad. 361 uyarınca muhtıra çıkartıldığı, anılan muhtıranın usul ve yasaya aykırı olduğu"na yönelik icra mahkemesine yaptığı başvurunun kabulü gerektiği- 
Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:Alacaklıların icra mahkemesine başvurusunda, itirazın iptali kararı üzerine dosyada bulunan paranın tahsil edildiğini, ancak borçlunun tehiri icra kararı sunması üzerine icra müdürlüğünce kendilerine İİK'nun 361. maddesi uyarınca muhtıra çıkartıldığını, anılan muhtıranın usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini talep ettikleri, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Hukuk Genel Kurulu'nun 22.06.2011 tarihli 2011/367 E.-2011/439 K. sayılı kararında, tehir-i icra talebinde bulunulmaması nedeniyle, alacaklının icra takibine devam etmesi ve icra dosyasına yatırılan parayı tahsil etmesinin, yasadan kaynaklanan hakkın kullanılması olarak kabul edilmesi gerektiği; tüm bu işlemlerden dolayı alacaklıya kusur izafe edilemeyeceği; tehiri icra talebinde bulunduğu halde Yargıtay'dan tehiri icra kararı alıp, icra dosyasına ibraz etmeyen borçlunun kusurlu davrandığı kabul edilmiştir.

Somut olayda, borçlu vekili, Yargıtay'dan her ne kadar icra müdürlüğünce verilen süre içerisinde 15/9/2014 tarihli tehiri icra kararını almış ise de, sözü edilen karar için, İİK.'nun 36/3. maddesinde öngörülen şekilde masrafını verip bu kararı icra dairesine ulaştırmamış, elden aldığı kararı 60 günlük süre geçtikten sonra 26/12/2014 tarihinde icra müdürlüğüne ibraz etmiştir.

O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 12.11.2015 T. E: 13381, K: 27857
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Yetki İtirazı Sonrasında Dosyanın Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesi DuraN 0 200 08-04-2021, Saat: 09:58
Son Mesaj: DuraN
 İtirazın Kaldırılması Kararı İçin Tehiri icra Yoluna Başvuru DuraN 0 367 15-02-2021, Saat: 20:00
Son Mesaj: DuraN
 İstinaf Sonrası Temyiz Aşamasında Tehiri İcra Talebi DuraN 0 149 29-12-2020, Saat: 12:09
Son Mesaj: DuraN
 Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra DuraN 0 681 21-08-2020, Saat: 10:28
Son Mesaj: DuraN
Mehil vesikası (tehiri icra) - Yargıtay Kararları Işığında DuraN 0 770 01-01-2020, Saat: 21:38
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması, Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması icra, Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması hukuk, Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması haciz, Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması satış, Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması Kıymet takdiri, Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması Hakkında, Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması nedir, Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması myicra, Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması icra takibi, Tehiri İcra Kararının Verilen Süre İçerisinde İcra Dairesine Sunulmaması araç haczi


Foruma Git: