*  İçtihat 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi
0
Yorum
587
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,101
(Mesajlar)
1,018
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
04-03-2021, Saat: 08:30
12. Hukuk Dairesi         2020/1418 E.  2020/3525 K.


MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekilinin icra mahkemesine yaptığı başvurusunda; sair itirazlarının yanında dayanak Müteşebbis Heyet kararlarına dayanılarak tahsili istenen alacak kalemlerinin ilamlı takibe konu yapılamayacağı ilamsız takip yapılması gerektiği iddiası ile icra takibinin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği, kararın borçlu vekili tarafından temyiz edildiği görülmüştür.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 12. maddesinde Organize Sanayi Bölgesi'nin gelirleri açıklanmıştır.

Anılan Yasanın 12/d maddesinde (Yönetim Aidatları) yazıldıktan sonra, 12/b maddesinde ayrı bir bent halinde arsa ve alt yapı katılım payları ve hizmet karşılıklarından; 12/e maddesinde su, elktrik, doğalgaz, arıtma ve benzeri işletme gelirleri ve iştirak gelirlerinden, 12/ı maddesinde ise diğer gelirlerden söz edildiği görülmektedir.

4562 sayılı Kanun'un 16. maddesinde Yönetim Aidatları ve hizmet karşılıkların Katılım Paylarının hangi ölçütlere göre belirleneceği açıklanmaktadır. 16/son maddede ise 'Müteşebbis Heyetin Yönetim Aidatı' ile ilgili kararlarının ilam hükmünde olduğu belirlenmektedir. Daha açık bir ifadeyle; yönetim Kurulu'nun ilam niteliğinde sayılacak kararı 16/son maddesi gereğince sadece Yönetim Aidatı ile sınırlandırılmıştır.

Her ne kadar yönetim giderlerine ilişkin kararlar ilam hükmünde ise de;

Somut olayda takibe dayanak yapılan müteşebbis heyet kararlarında yönetim aidatlarının parsel büyüklüğüne göre belirleneceği belirtilmiştir. Bu durumda, faaliyet gösteren firmaların sorumlu oldukları yönetim aidatı likit olarak söz konusu kararda gösterilmemiştir. Dayanak müteşebbis heyet kararları bu haliyle ilamlı takibe konu edilemez.


O halde, Mahkemece yukarıda yapılan açıklamalar ve Yasa hükmü gözetilerek dayanak heyet kararlarının ilamlı takibe konu edilemeyeceği şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur .

Sonuç : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK?nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 02.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu Yazdır


Anahtar Kelimeler

4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi, 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi icra, 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi hukuk, 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi haciz, 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi satış, 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi Kıymet takdiri, 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi Hakkında, 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi nedir, 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi myicra, 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi icra takibi, 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi araç haczi


Foruma Git: