*  İçtihat İlamların icrası- Faizin başlangıcı-
0
Yorum
553
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,102
(Mesajlar)
1,019
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
11-03-2021, Saat: 21:55
Çeşitli İçtihatlar 
Boşanma hükmü kesinleşmiş ise, eklentilerin (yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat vs.) infaz edilmesi için kararın, eklentiler yönünden de kesinleşmesinin gerekmeyeceği-

12. HD. 14.01.2019 T. 4967/43

Takip dayanağı ilamda; hükme bağlanan maddi-manevi tazminat ve diğer alacakların ilamın fer'ileri niteliğinde olup boşanma hükmünün kesinleşmesi ile takibe konulabilir hale gelecekleri-

8. HD. 5.05.2016 T. 1701/8339

Takibe dayanak ilamın düzelterek onama ilamından önceki haline göre hesaplama yapıldığı anlaşıldığından, mahkemece, takibe dayanak ilamın düzeltilmiş son şekline göre, borçlunun şikayeti hakkında karar verilmesi gerektiği- 

12. HD. 29.04.2019 T. 7390/6925

Alacaklının ilama dayalı vekalet ücreti alacağı ve işlemiş faiz alacağına ilişkin ilamlı icra takibi başlattığı, ilamın karar düzeltme talebi üzerine “...(1.500.00) rakamının çıkartılmasına, yerine (33.707.00) rakamının yazılmasına “şeklinde düzelterek onandığı, mahkemece düzelterek onama ilamı kapsamında verilen kararın kesinleştiği, lehe hükmolunan fark vekalet ücretine binaen alacaklının talebi ile borçluya icra emri gönderildiği, akabinde borçlunun tavzih talebi üzerine dayanak ilamın  düzelterek onama kararında 33.707.00 TL vekalet ücretine davacı/borçlu lehine hükmedildiği kararın bu şekilde onandığı anlaşıldığından, kararın düzelterek onama sonucu verilen son şekline göre borçlunun şikayet konusu hakkında karar verilmesi gerektiği-

12. HD. 11.02.2019 T. 5287/1788

8. HD. bozma ilamından sonra, icra takibinin dayanağı ilamın 11 HD. ilamı ile düzeltilerek onandığı görüldüğünde, HMK. mad. 30 uyarınca, hesaplamanın oranlar ve dayanak ilamın düzeltilerek onanmış şekli esas alınarak hesaplama yapılması gerektiği-

8. HD. 8.05.2017 T. 9419/6584

İlamda faize hükmedilmemişse, kesinleşmeden infazı istenemeyecek ilamlar hariç, karar tarihinden itibaren faiz talep edilebileceği- Takip dayanağı ilamda faize hükmedilmemiş olduğundan, mahkemece, ilk karar tarihinden başlamak üzere, bozma sonrası hüküm altına alınan .... Euro üzerinden 3095 s. K. mad. 4/a maddesi gereğince faiz oranı bilirkişiye hesaplattırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği- 

8. HD. 4.12.2017 T. 19515/16071

Mahkeme kararında ayına ilişkin bir hüküm de kurulmadığından icraya konulabilmesi için kesinleşmesine gerek olmadığı- Takip dayanağı ilamda, faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde, karar tarihinden itibaren faiz istenebileceği, ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde, ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesinleştiği tarihte istenebilir hale geleceğinden, faizin, kararın kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği-

8. HD. 24.04.2017 T. 5411/6031

Takip dayanağı ilk ilamda alacaklı lehine faize ilişkin bir hüküm kurulmadığından ancak karar tarihinden itibaren faiz istenebileceği- Takip dayanağı ilk ilamın bozulması üzerine, bozmaya uyularak verilen ilamda alacaklı lehine daha düşük avukatlık ücreti alacağına hükmedilmişse de, ilama bağlanan avukatlık ücreti alacağı ilk karar tarihinde muaccel olduğundan, faizin de ilk karar tarihinden itibaren istenebileceği-

8. HD. 17.04.2017 T. 4367/5553

Boşanma kararı ile birlikte hükmedilmiş tazminatın takibe konulması halinde, ancak, infaz edilebilir hale geldiği boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren faiz istenebileceği- Bozmadan sonra tesis edilen hüküm ile tazminatlara karar verildiğine göre, anılan tazminatların yeni verilen karar tarihinde muaccel hale geleceği ve bu tarihten itibaren faizin işletilebileceği-

8. HD. 13.06.2013 T. 5748/9147

Bozma sonrası verilen karar, ilk ilamın devamı olduğuna göre, faizin de ilk ilamın karar tarihinden itibaren işlemesi gerektiği- İlama aykırılık şikayetinin süresiz şikayet olduğu- Asıl alacak için ilk ilamın karar tarihinden itibaren, yenileme emrine esas dosya hesap tarihine kadar ilama uygun faiz hesaplaması yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği-

8. HD. 10.05.2016 T. 15200/8598
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 İlamda faiz ve faizin başlangıcı konusunda hüküm bulunmaması DuraN 0 189 02-01-2021, Saat: 00:17
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İlamların icrası- Faizin başlangıcı-, İlamların icrası- Faizin başlangıcı- icra, İlamların icrası- Faizin başlangıcı- hukuk, İlamların icrası- Faizin başlangıcı- haciz, İlamların icrası- Faizin başlangıcı- satış, İlamların icrası- Faizin başlangıcı- Kıymet takdiri, İlamların icrası- Faizin başlangıcı- Hakkında, İlamların icrası- Faizin başlangıcı- nedir, İlamların icrası- Faizin başlangıcı- myicra, İlamların icrası- Faizin başlangıcı- icra takibi, İlamların icrası- Faizin başlangıcı- araç haczi


Foruma Git: