*  İçtihat Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun
0
Yorum
602
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,101
(Mesajlar)
1,018
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
11-03-2021, Saat: 21:56
Şikayetin reddine dair verilen kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi ve istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi üzerine, borçlunun temyiz yoluna başvurduğu ve Yargıtay 12. HD.nce "icra vekalet ücretinin maktu olarak hesaplanması gerektiği" gerekçesi ile "Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırıldığı ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına" karar verildiği anlaşıldığından, ilk derece mahkemesince bozmaya uygun karar verilmesi üzerine kararın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmesi gerektiği, Bölge Adliye Mahkemesinin bu durumda istinaf incelemesi yapma yetkisinin olmadığı-
 

İlk Derece Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi borçlunun, dosya hesabında ve bakiye borç muhtırasında vekalet ücretinin maktu hesaplanmasına karar verilmesi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince; şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi .. Hukuk Dairesinin 04/10/2017 tarih ve 2017/1964 E.-2017/2127 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, borçlunun temyiz yoluna başvurulması üzerine Dairemizce; icra vekalet ücretinin maktu olarak hesaplanması gerektiği gerekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar verildiği, ilk derece mahkmesince Dairemiz bozma ilamına uyularak şikayetin kabulüne karar verildiği ancak dosyanın tekrar istinaf incelemesi yapılmak üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderildiği ve ... Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesinin 07/02/2020 tarih ve 2019/3270 E.-2020/263 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, karara karşı alacaklıların temyiz isteminde bulunduğu görülmektedir.

HMK’nun 373/4. maddesinde “Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.” düzenlemesi yer almakta olup, ilk derece mahkemesince bozmaya uygun karar verilmesi üzerine kararın temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay'a gönderilmesi gerektiğinden Bölge Adliye Mahkemesinin bu durumda istinaf incelemesi yapma yetkisi yoktur. Bu nedenle ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 07/02/2020 tarih ve 2019/3270 E.-2020/263 K. sayılı kararının oy birliği ile kaldırılmasına karar verildikten sonra, alacaklıların, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 24/10/2019 tarih ve 2019/817 E. - 2019/935 K. sayılı Dairemiz bozma ilamına uyularak verilen kararının temyiz isteminin incelenmesine geçildi:

Yargıtay ilamında belirtilen bozma sebepleri çerçevesinde işlem yapılarak karar verilmiş, bozma ile kesinleşen hususların yeniden temyiz sebebi yapılmasına usul hükümleri elvermemiş bulunmasına ve temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle bozma gereğine ve usule uygun İlk Derece Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 54,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 01/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 01.10.2020 T. E: 5140, K: 7950
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Usuli kazanılmış hak- Bozma öncesi karardaki vekalet ücreti- DuraN 0 556 11-03-2021, Saat: 21:57
Son Mesaj: DuraN
 Bozma Sonrası Görevsizlik Kararı Verilmesi İİK. 40 gereğince hacizler kaldırılmaz DuraN 0 606 02-02-2020, Saat: 21:45
Son Mesaj: DuraN
 Usulsuz tebligat kararı üzerine hacizlerin kaldırılması iik.361. Maddesi koşullarını oluşturmaz DuraN 0 577 02-02-2020, Saat: 21:40
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun icra, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun hukuk, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun haciz, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun satış, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun Kıymet takdiri, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun Hakkında, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun nedir, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun myicra, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun icra takibi, Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun araç haczi


Foruma Git: