*  İçtihat İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği-
0
Yorum
561
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,101
(Mesajlar)
1,018
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
18-03-2021, Saat: 12:17
Taşınmaz malikinin ipotek senedinde yer alan adresine gönderilen tebligatın iade edilmesi üzerine, alacaklının ipotek senedindeki adrese Tebligat Kanununun 35. maddesine göre icra emrinin tebliğ edilmesinin yerinde olduğu-
 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte alacaklının icra mahkemesine başvurusunda, ipotekli taşınmaz maliki olan ...'a icra emrinin tebliğ edilememesi nedeniyle, İİK'nun 148/a maddesi uyarınca ipotek senedindeki adresine, Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi gereğince icra emrinin tebliğ edilmesi talebinin reddine ilişkin müdürlük kararının iptalini talep ettiği, mahkemece; İİK'nun 21/2. maddesine göre borçlunun mernis adresine tebligat çıkartılması gerektiğinden bahisle şikayetin reddine karar verildiği, hükmün alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebi yerinde görülmemekle birlikte gerekçede ve hükümde kısmen değişiklik yapılarak şikayetin reddine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda, ipotekli taşınmaz maliki ...’ın ipotek resmi senedindeki “....1316 sk. No:4/A ” adresine gönderilen icra emrinin “ikametinden ayrıldığı" şerhiyle 02.04.2018 tarihinde iade edildiği, ipotek malikinin , adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yazılı olan adresinin ...’da olduğu görülmektedir.

2004 sayılı İcra İflas Kanunun 21/2 hükmü uyarınca ; “İlamda ve 38 inci maddeye göre ilam hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu; keyfiyeti birbirlerine noter vasıtasiyle bildirmiş olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanununun 35 inci maddesi uygulanır.”

İcra İflas Kanunun 148/a (Ek: 17/7/2003-4949/41 md.) hükmü uyarınca ; “İpotek sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı daha sonra satın alanlar ya da bunların halefleri, tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde bir tebligat adresi bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde ilgililerin tescil talebi, tapu sicili müdürlüğünce reddolunur. Adresin değiştirilmesi tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur. Yeni adresin bildirilmemesi hâlinde tebligatların eski adrese ulaştığı tarih tebellüğ tarihi sayılır.

O halde ipotekli taşınmaz malikinin ipotek senedinde yer alan adresine gönderilen tebligatın iade edilmesi üzerine, alacaklının ipotek senedindeki adrese Tebligat Kanununun 35. maddesine göre icra emrinin tebliğ edilmesi talebi yukarıda sayılan yasal düzenleme uyarınca yerinde olup, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi 14/10/2019 tarih ve 2019/1343 E - 2019/1423 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 15/12/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

12. HD. 15.12.2020 T. E: 2445, K: 10806
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin Her İcra Dairesinde Yapılabileceği DuraN 0 387 10-09-2020, Saat: 22:45
Son Mesaj: DuraN
(Bilgi) Menkul Rehnin Paraya Çevrilmesi DuraN 0 615 14-01-2020, Saat: 16:41
Son Mesaj: DuraN
 Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi DuraN 0 702 01-01-2020, Saat: 21:41
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği-, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği- icra, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği- hukuk, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği- haciz, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği- satış, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği- Kıymet takdiri, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği- Hakkında, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği- nedir, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği- myicra, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği- icra takibi, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip- İcra emrinin tebliği- araç haczi


Foruma Git: