*  İçtihat Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği
0
Yorum
495
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,101
(Mesajlar)
1,018
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
23-03-2021, Saat: 22:05
Yargıtay ilamının, kararın düzeltilmesini isteyene 22.08.2020 tarihinde elektronik tebligat ile tebliğ edilip, karar düzeltme dilekçesi ile 07.09.2020 tarihinde verilerek kaydettirildiği, ne var ki; Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurulması gerektiği gibi, İİK’nun 18/1.maddesi uyarınca, icra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılacağından ve dolayısıyla HMK'nun 103/1-h maddesi uyarınca, adli tatil hükümleri uygulanamayacağından karar düzeltme dilekçesinin süre aşımı bakımından reddinin gerektiği-
 

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın reddine dair kararın davacı üçüncü kişiler vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairenin 01.07.2020 tarihli ve 2016/20019 Esas, 2020/4340 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Davacı üçüncü kişi vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

Davacı üçüncü kişiler vekili, mülkiyeti müvekkillerine ait petrol işletmesinin elektrik panosu ve kanopi olarak bilinen tentesinin 25.04.2014 tarihinde haciz edildiğini, petrol işletmesinin elektrik panosu ve tentesinin müvekkillerine ait Petrol İşletmesinin mütemmim cüz'ü olup işletmeden ayrı haciz edilmesinin mümkün olmayacağını açıklayarak, davanın kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı alacaklı vekili,davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yapılan ilk yargılama sonucunda, davanın reddine ilişkin verilen karar, davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 01.07.2020 tarihli ve 2016/20019 Esas, 2020/4340 Karar sayılı ilamı ile, temyiz eden davacı tarafın haczolunan güç sayacına yönelik temyiz itirazlarının yerinde olmadığı; davalı alacaklı vekili yargılama esnasında, 19.09.2014 tarihli dilekçesi ile, 20x20 ebadındaki tente çatı sistemine ilişkin haczin kaldırılmasını talep ettiği ve İcra Müdürlüğünün 13.03.2015 tarihli kararı ile, tente çatı sistemine ilişkin haczin kaldırılmasına karar verildiği, bu menkul yönünden davanın konusuz kaldığı, konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesi ile kararın bozulmasına karar verilmiş, davacı üçüncü kişiler vekili tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Mahkemece, ek kararla, karar düzeltme isteği süresinde olmadığından karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiş, davacı üçüncü kişi ek kararı temyiz etmiştir.

Yargıtay kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunulduğuna göre, talebin değerlendirilmesi karar düzeltme talebini inceleyecek Yargıtayın ilgili Dairesine aittir. Yerel Mahkemenin bu konuda karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle ek kararın kaldırılarak davacı vekilinin karar düzeltme talebinin incelenmesine geçilmiştir.

Somut olayda, Yargıtay ilamı, kararın düzeltilmesini isteyene 22.08.2020 tarihinde elektronik tebligat ile tebliğ edilmiş, karar düzeltme dilekçesi ile 07.09.2020 tarihinde verilip kaydettirilmiştir. Ne var ki, Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurulması gerektiği gibi İİK’nin 18/1.maddesi uyarınca icra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılacağından ve dolayısıyla HMK'nin 103/1-h maddesi uyarınca adli tatil hükümleri uygulanamayacağından karar düzeltme dilekçesinin süre aşımı bakımından reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı üçüncü kişiler vekilinin karar düzeltme dilekçesinin süreden REDDİNE, takdiren 450,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınmasına, 113,30 TL peşin harcın red harcına mahsubuna, 15.12.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

8. HD. 15.12.2020 T. E: 4080, K: 8215
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu Yazdır



Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Öncesi Ödenen Paranın İadesi İstirdat Davası ile Sağlanır DuraN 0 595 23-03-2020, Saat: 21:35
Son Mesaj: DuraN
NAFAKA TAKİBİ SÜRERKEN YENİ BİR TAKİBİNİN YAPILMASI İÇİN YENİ İLAMIN TEBLİĞİ GEREKİR DuraN 0 477 05-01-2020, Saat: 23:46
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği, Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği icra, Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği hukuk, Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği haciz, Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği satış, Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği Kıymet takdiri, Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği Hakkında, Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği nedir, Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği myicra, Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği icra takibi, Kararın düzeltilmesi talebi, İlamın tebliği araç haczi


Foruma Git: