*  Görüş MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri
0
Yorum
221
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,245
(Mesajlar)
1,151
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
21
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
08-07-2021, Saat: 00:07
T.C.
ADALET BAKANLIĞI 
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
  Sayı : 86420598-520/7678 26/09/2019Konu : MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri  
..........CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  İlgi : 3/7/2019 Tarih, 86420598-360/5367 Sayılı yazılarımız. 
6/12/2018 tarihli ve 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkındaki Kanun 19/12/2018 tarihinde 30630 Sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanmış olup, 1 ila 9 uncu maddeleri ile, geçici 1 inci maddesi, 18 ve 19 uncu maddeleri 1/6/2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Kanunun kapsamı 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini oluşturmaktadır. Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar için anılan kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik hazırlanarak 29/5/2019 tarihinde 30788 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Anılan kanunun "Ödeme emrine itiraz" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir. İcra dairesi, itiraza ilişkin evrakı, en geç iki iş günü içinde sisteme yükler, aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir. Borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı belgesi verilir."  hükmüne,
Bahsi geçen yönetmeliğin "Ödeme emrine itiraz" başlıklı 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında;  "İcra dairesi, itiraza ilişkin evrakı aynı gün UYAP’a yükler, aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir. Borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı belgesi verilir." hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümler çerçevesinde 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe giren  kanun ve yönetmelik gereğince birden fazla icra dairesi bulunan mahallerde, MTS takiplerine yapılan itirazlara ilişkin dilekçelerin ve tebliğ mazbataları asıllarının muhafazası için icra dairesi görevlendirilmesi komisyonlar tarafından  yapılmaktadır.
Bu konu ile ilgili olarak ekte sunulan ilgi sayılı yazılarımız ile  MTS takiplerine yapılan itirazlarla ilgili işlemlerin itiraz dilekçesini alan icra müdürlüklerince yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar Başkanlığımızca tüm icra dairelerine duyurulmuştur. Ancak bazı icra müdürlüklerince yazımızda belirtilen hususlara aykırı olarak MTS'ye ilişkin ödeme emirlerine yapılan itiraz dilekçelerinin muhabere ortamında evrak numarası alınarak sisteme yüklenmeksizin yetkili icra dairesine gönderilmeye devam ettiği anlaşılmaktadır. Sanal olarak işlem yapan MTS ortamında, icra takiplerine gelen itirazların sisteme yüklenmemesi durumunda takibin itiraz olmaksızın kesinleşmiş gibi işlem göreceği, süresinde itiraz edilmesine rağmen işlemlere devam edileceği, bu durumunda hak kayıplarına ve şikayetlere neden olabileceği değerlendirilmektedir.
Bu itibarla, MTS ortamında açılan icra takiplerine ilişkin itiraz dilekçelerini alan icra dairelerince kanunda belirtildiği üzere dilekçenin sisteme yüklenmesinin öncelikle yerine getirilmesi, sisteme yükleme yapılmadan dilekçe aslının alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderilmemesi, aksaklıkların ve hak kayıplarının önüne geçilmesi için  hassasiyet gösterilmesi amacıyla yazımız ve eklerinin icra dairelerinde çalışan personele tebliğ edilmesi hususunda;
Bilgi edinilmesi ile gereği için keyfiyetin yargı çevrenizdeki icra müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu Yazdır


Anahtar Kelimeler

MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri, MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri icra, MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri hukuk, MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri haciz, MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri satış, MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri Kıymet takdiri, MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri Hakkında, MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri nedir, MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri myicra, MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri icra takibi, MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri araç haczi


Foruma Git: