*  İçtihat Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı-
0
Yorum
1
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,167
(Mesajlar)
1,078
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
18
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
15-08-2021, Saat: 00:54
Şikayetçilerin işçi alacaklarına ilişkin davaların açılma tarihleri rehinden önce olsa dahi rehin alacağına iştirak etmelerinin mümkün olmadığı-  Haciz sıra cetvelinde, işçilerin imtiyazlı olan alacaklarının haciz talep tarihinden önceki 1 yıl ile sınırlı olduğu- 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki şikayet olunan ... vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R -

Şikayetçiler vekili, ...1. İcra Müdürlüğü'nün 2017/18087 Esas sayılı takip dosyasından tanzim edilen 12/07/2018 tarihli sıra cetvelinde şikayetçi işçi alacaklarının imtiyazlı şekilde kaydı gerekirken, bu düzenlemeye uyulmadan sıra cetveli tanzim edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet etmiştir.Şikayet olunanlar, şikayete cevap vermemişlerdir.

İlk derece mahkemesince, şikayete konu sıra cetvelinde 1. sırada rehin alacaklısı ...'ın yer aldığı bedelin tamamının rehin alacaklısına ayrıldığı ancak şikayetçi işçilerin rehne iştiraklerinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiş, şikayetçiler vekilinin istinaf başvurusunun, ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nce, satılan araç üzerine şikayet olunan tarafından konulan rehnin 23/02/2016 tarihli olduğu ve davacıların iş mahkemesinde açtıkları davaların tarihi bu tarihten önce olmakla hacze iştirak hakları bulunduğu belirtilerek, kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.Kararı, şikayet olunan ... A.Ş. vekili temyiz etmiştir.Şikayet sıra cetvelinde sıraya ilişkindir.Şikayetçiler alacaklarının işçi alacağı olduğunu, işçilik alacakları ile ilgili davaların davalıların rehin alacağından önce açıldığını, alacaklarının rüçhanlı olması nedeniyle öncelikle ödenmesi gerekçesiyle sıra cetvelini şikayet etmişlerdir.Birici sırada rehin alacaklısı ... bulunmakta olup tüm para rehin alacaklarına verilmiş 2. sıraya para ayrılmamıştır.Şikayet olunan sıra cetveli haciz sıra cetvelidir. Haciz sıra cetvelinde haciz sırasına göre sıralama yapılır. İştirak için İİK'nun 100. maddesi, imtiyazlı alacaklar için 140/2 maddesi yollamasıyla 206. maddesini uygulanır.

İİK 100. maddesi metninden anlaşılacağı üzere rehin alacaklarına iştirak mümkün değildir. 6183 sayılı Kanun'un 69. maddesi uyarınca da kamu alacaklarına iştirak edilemez.

Somut olayda şikayet edilenin alacağı rehine dayandığı için şikayetçilerin işçi alacaklarına ilişkin davaların açılma tarihleri rehinden önce olsa dahi rehin alacağına iştirak etmeleri mümkün değildir. Rehnin muvazaalı olduğuna dair bir itirazları da olmadığına göre eldeki davada şikayetçilerin imtiyaz iddiaları dinlenmeyecektir.

Kabule göre de işçilerin imtiyazlı olan alacakları iflastan, İİK 140/3 ifadesine göre haciz sıra cetvelinde haciz talep tarihinden önceki 1 yıl ile sınırlıdır. Bölge Adliye Mahkemesince bu sınırlama dikkate alınmadan tüm işçilik alacaklarının rüçhanlı kabul edilmesi de doğru görülmemiştir.Yukarıdaki gerekçelere istinaden şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi kararı usul ve yasaya aykırı görüldüğünden şikayet olunan ... A.Ş. yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, HMK 373/2. maddesi gereğince dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 20.04.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

15. HD. 20.04.2021 T. E: 703, K: 1799
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Satış İsteme Süresi- Sıra Cetveli- Geçerli Haciz- DuraN 0 902 15-04-2020, Saat: 00:23
Son Mesaj: DuraN
 Sıra Cetveli- İlk Haciz Sahibi- DuraN 0 682 12-04-2020, Saat: 18:42
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı-, Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı- icra, Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı- hukuk, Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı- haciz, Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı- satış, Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı- Kıymet takdiri, Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı- Hakkında, Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı- nedir, Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı- myicra, Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı- icra takibi, Sıra cetveli- İşçi alacağı- Rehin alacaklısı- araç haczi


Foruma Git: