*  İçtihat İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı
0
Yorum
1
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,163
(Mesajlar)
1,074
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
18
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
22-08-2021, Saat: 14:40
Borçlunun, aleyhinde başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takibin dayanağı faturalara dayalı olarak daha önce icra takibi yürütüldüğünü ve halen derdest olduğunu ileri sürerek icra mahkemesinden mükerrer takibin iptalini talep etmiş olup, mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olduğundan, bu itirazın genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde İİK.nun 62/1.maddesi uyarınca, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra müdürlüğüne yapılması gerektiği- İcra müdürlüğü yerine icra mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmayacağı-
 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine ilamsız icra takibi başlatıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; takibin mükerrer olduğunu, aynı alacağa ilişkin olarak alacaklının daha önce ilamsız takip yaptığını ve itirazları üzerine takibin durduğunu, alacaklının söz konusu ilamsız takip dosyasından icra takibine devam etmesi gerektiğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince itirazın reddine karar verildiği, borçlunun istinaf yoluna başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

Mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olup, bu itirazın genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde İİK.nun 62/1.maddesi uyarınca, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra müdürlüğü yerine icra mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz.

Somut olayda borçlu, aleyhinde başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takibin dayanağı faturalara dayalı olarak daha önce ... 8.İcra Müdürlüğü'nün 2016/10978 Esas ile icra takibi yürütüldüğünü ve halen derdest olduğunu ileri sürerek icra mahkemesinden mükerrer takibin iptalini talep etmiştir.

Buna göre yukarıda belirtilen ilkeler uyarınca bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddi gerekirken, borçlunun istinaf başvurusunun ve şikayetin kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nin 10.03.2020 tarih ve 2019/1977 E. - 2020/629 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 01/02/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 01.02.2021 T. E: 2020/5295, K: 845
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Yetki İtirazı Sonrasında Dosyanın Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesi DuraN 0 957 08-04-2021, Saat: 09:58
Son Mesaj: DuraN
 İcra Takibinin İptal Usulü DuraN 0 697 19-01-2020, Saat: 22:48
Son Mesaj: DuraN
 İcra Takibinin İptal Edilebilmesinin Şartları Nelerdir DuraN 0 700 19-01-2020, Saat: 22:46
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı, İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı icra, İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı hukuk, İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı haciz, İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı satış, İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı Kıymet takdiri, İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı Hakkında, İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı nedir, İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı myicra, İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı icra takibi, İcra Takibinin Derdest Olması - Derdestlik İtirazı araç haczi


Foruma Git: