*  İçtihat Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği
0
Yorum
1
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,167
(Mesajlar)
1,078
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
18
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
31-08-2021, Saat: 10:04
<align option="center" style="text-align: center;"><b>T.C.</b><br />
<b>YARGITAY</b><br />
<b>12. Hukuk Dairesi</b><br />
<br />
<b>T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A</b><br />
<b>Y A R G I T A Y   İ L A M I</b></align>

<p><br />
ESAS NO              : 2017/2190<br />
KARAR NO          : 2017/13130     <br />
<br />
İNCELENEN KARARIN<br />
MAHKEMESİ      : Trabzon İcra Hukuk Mahkemesi<br />
TARİHİ                  : 10/05/2016<br />
NUMARASI        : 2016/148-2016/312<br />
<br />
               Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 22/12/2016 tarih, 2016/21195 Esas - 2016/25883 Karar sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :<br />
<br />
                Borçlunun sair şikayetlerinin yanı sıra dört adet taşınmazın ihale bedellerinin İİK’nun 129/1. maddesindeki şartları karşılamadığını ileri sürerek taşınmazların ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin esastan reddine karar verildiği görülmektedir.<br />
<br />
                Somut olayda, alacaklı tarafından borçlu hakkında yapılan icra takibinde, aynı ilanla 662 ada 3 parsel ile 1072 ada 125 parselde kayıtlı 3, 13 ve 23 nolu bağımsız bölümlerin satışa çıkarıldığı, 1.900.000 TL muhammen bedelli 662 ada 3 parsel sayılı taşınmazın ikinci arttırmada 597.000 TL'ye ihale edildiği, 310.000 TL muhammen bedelli 3 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın ikinci arttırmada 157.000 TL'ye ihale edildiği, 230.000 TL muhammen bedelli 13 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın ikinci arttırmada 117.000 TL'ye ihale edildiği, 125.000 TL muhammen bedelli 23 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın ikinci arttırmada 64.500 TL'ye ihale edildiği, sözü edilen taşınmazlar için 5.392 TL gazete ilanı, 1.044,70 TL kıymet takdiri ve 81 TL tebligat gideri olmak üzere toplam 6.517 TL satış masrafı yapıldığı, satış masrafları taşınmazlar için eşit bölündüğünde ihale bedellerinin, taşınmazların tahmini değerinin %50'sine, satış masraflarının eklenmesiyle oluşan miktarı karşıladığı anlaşılmış olup, mahkeme kararının onanması gerekirken, Dairemizce bozulduğu anlaşılmakla, alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.<br />
<br />
                SONUÇ  : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 22.12.2016 tarih ve 2016/21195 E.-2016/25883 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 26/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.<br />
<br />
 </p>
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği DuraN 0 0 31-08-2021, Saat: 10:11
Son Mesaj: DuraN
 Birden Fazla Taşınmazın Aynı İlanla Satışa Çıkartılması ve Masraflar DuraN 0 248 26-01-2021, Saat: 07:39
Son Mesaj: DuraN
 Kıymet Takdirindeki 2 yıllık sürenin, satış tarihi itibariyle dikkate alınması gerektiği DuraN 1 1,276 09-08-2020, Saat: 23:13
Son Mesaj: DuraN
 Bir tek alacak için birden fazla taşınmaz üzerine rehin konulması DuraN 0 721 29-02-2020, Saat: 20:09
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği, Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği icra, Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği hukuk, Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği haciz, Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği satış, Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği Kıymet takdiri, Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği Hakkında, Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği nedir, Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği myicra, Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği icra takibi, Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği araç haczi


Foruma Git: