*  İçtihat Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir
0
Yorum
442
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,245
(Mesajlar)
1,151
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
23
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
06-04-2022, Saat: 21:54
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
Esas No:2014/3017
Karar No:2015/114
K. Tarihi:12.01.2015 

İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Takibin taliki veya iptali

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Borçlu vekili, takip konusu nafakaya ilişkin ilamın kesinleşmeden icraya konulduğunu ve icra emriyle birlikte ilamın tebliğ edilmediğini belirterek icra emri tebligatının ve takibin iptalini istemiş, Mahkemece, ilamın aile hukukuna ilişkin olduğu ve HMK'nun 350/2. maddesi gereğince kesinleşmeden takibe konulamayacağı gerekçesiyle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir.
HMK'nun Geçici 3. maddesi gereğince uygulanması gereken HUMK'nun 443/4 (HMK'nun 367/2.) maddesi gereğince, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar keşinleşmeden takip konusu edilemez ise de nafaya ilişkin ilamların takibe konulabilmesi için kesinleşmeleri gerekmez. Ayrıca nafaka verilmesine ilişkin bir hükmün temyiz edilmesi ilamın icrasını durdurmayacağı gibi Yargıtay, (teminat karşılığında bile) nafaka ilamının icrasının durdurulmasına karar veremez. (İİK. m. 36, IV). (B.Kuru.İcra İflas Hukuku El Kitabı Ocak 2006, İstanbul, sh.791) Aksi durumun kabulü ise nafakanın nevi ve ihdas sebebi ile bağdaşmayacaktır.
Somut olayda borçlu aleyhine yardım nafakasına ilişkin ilam kesinleşmeden takibe başlandığı görülmektedir.
O halde Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler karşısında yardım nafakası ilamının kesinleşmeden takibe konulabileceği nazara alınarak, diğer şikayet nedenlerinin incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 12.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 İlamlı takip- İstirdat davası- Menfi tespit davası- Kesinleşmeden ilamın icraya konulabilmesi- DuraN 0 472 17-01-2022, Saat: 19:48
Son Mesaj: DuraN
 Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamın İcrasının İstenmesi DuraN 0 579 10-02-2021, Saat: 11:53
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir, Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir icra, Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir hukuk, Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir haciz, Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir satış, Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Kıymet takdiri, Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Hakkında, Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir nedir, Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir myicra, Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir icra takibi, Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir araç haczi


Foruma Git: