*  İçtihat İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması
0
Yorum
774
Okunma
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,249
(Mesajlar)
1,155
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
23
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
27-04-2022, Saat: 09:14
T.C.
    YARGITAY
    8. Hukuk Dairesi

ESAS NO    : 2016/12043 
KARAR NO    : 2016/13129    
                             Y A R G I T A Y   İ L A M I
***************************** ******** ** **** ***** ****************** ********************* **************************** ****** ***** ************** ******* ****************** Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:                               KARAR
  Borçlu vekili ilamda nafakanın  başlangıç tarihinin  belirtilmediğini,  nafakanın karar tarihinden önce başlatıldığını gösteren ara kararın da bulunmadığını, bu nedenle karar tarihinden itibaren nafaka talep edilebileceğini açıklayarak icra takibinin iptalini talep etmiştir. Mahkemece  kural olarak ilam  hükümlerinin dava tarihi itibariyle geriye yürüyeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
           İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümü olup bu kısmın aynen infazı zorunludur. İcra mahkemesince hükmün (infaz edilecek kısmının) yorum yolu ile değiştirilmesi mümkün olmadığı gibi yeniden belirlenmesi de mümkün değildir (HGK 08.10.1997 tarih 1997/12-517 Esas, 1997/776 Karar sayılı kararı).   
              Somut olayda; icra takibinin dayanağı Çerkezköy 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Aile Mahkemesi sıfatıyla) 2014/19 Esas ve 2015/864 Karar sayılı 30.06.2015 tarihli ilamında tarafların daha önce boşandıkları, çocukların velayetinin verildiği, anne tarafından iştirak nafakası talebiyle açılan dava sonunda  Mahkemece “Davanın kısmen kabulü ile;  müşterek çocukların     her biri için aylık 750,00TL   iştirak nafakasının  aydan aya davalıdan alınarak davacıya verilmesine '' karar verildiği, icra emrinde dava tarihinden itibaren nafaka talep edildiği anlaşılmaktadır. Takibe konu ilamda iştirak nafakasının başlangıç tarihi  hakkında açıkça bir hüküm  bulunmadığı için karar tarihinden itibaren nafaka talep edilebilir.  Mahkemece,  iştirak nafakasının dava tarihinden talep edilebileceğin   kabulü ile şikayetin reddine karar verilmesi doğru değildir.   
       SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine  ve 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 06.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
 İlamda faiz ve faizin başlangıcı konusunda hüküm bulunmaması DuraN 0 404 02-01-2021, Saat: 00:17
Son Yorum: DuraN
 Hacze Adi (Takipli) İştirak (İİK.100) DuraN 0 760 27-01-2020, Saat: 00:06
Son Yorum: DuraN
Anahtar Kelimeler

İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması, İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması icra, İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması hukuk, İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması haciz, İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması satış, İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması Kıymet takdiri, İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması Hakkında, İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması nedir, İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması myicra, İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması icra takibi, İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması araç haczi


Hızlı Menü: